• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

  17.06.2011.

  Sudska taksa

  Svako lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se poduzimaju određene radnje pred sudom dužan je platiti sudsku taksu.

  Izuzetak od naprijed navedenog čine određene vrste sporova za koje se ne naplaćuje sudska taksa ili se ona naplaćuje prilikom donošenja odluke. Također, u zakonima je taksativno navedeno ko može biti oslobođen plaćanja sudske takse i pod kojim uslovima.

  U postupcima koji se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini sudska taksa se plaća u skladu sa zakonima o sudskim taksama i taksenim tarifama. U Bosni i Hercegovini u primjeni je 14 zakona o sudskim taksama, a koji će se zakon primjenivati u konkretnom slučaju zavisi od stvarne i mjesne nadležnosti suda.

  Za postupke koji se vode pred Sudom Bosne i Hercegovine sudska taksa se plaća u skadu sa Zakonom o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine.

  Za postupke koji se vode pred sudovima u Brčko distriktu sudska taksa se plaća u skladu sa Zakonom o sudskim taksama Brčko distrikta.

  Sudska taksa, u postupcima koji se vode pred osnovnim i okružnim sudovima, uključujući i privredne sudove, viši privredni sud i Vrhovni sud u Republici Srpskoj, propisana je Zakonom o sudskim taksama Republike Srpske.

  U Federaciji Bosne i Hercegovine, za postupke pred Vrhovnim sudom FBiH, sudska taksa je propisana Zakonom o sudskim taksama pred vrhovnim sudom Federacije BiH, dok za postupke koji se vode pred općinskim i kantonalnim sudovima primjenjuju se kantonalni zakoni o sudskim taksama prema sjedištu suda.

  Sudske takse u postupcima pred Okružnim privrednim sudom Istočno Sarajevo plaćaju se u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama (službeni glasnik RS br.73/08), kao i Taksenih tarifa koje su njegov sastavni dio.

  Takođe možete i zračunati taksu uz pomoć Kalkulatora takse u prilogu desno. Kalkulator taksi je informativnog karaktera i ne mora nužno predstavljati stvaran iznos takse predviđen važećim zakonom o sudskim taksama.

  • 1 - 1 / 1
  • 1