• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Razgledanje spisa

  Razgledanje spisa

  09.06.2011.

  Stranke u postupku, njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici imaju pravo razmatrati i prepisivati spise, dok se ostalim licima koje imaju i dokažu opravdan pravni interes može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa.

  Stranke, njihove punomoćnike i zakonske zastupnike o stanju predmeta obavještava radnik na upisniku, a na osnovu stanja iz elektronske baze podataka i spisa.

  Obavještenja iz prethodnog stava će se ograničiti na podatke o tome u kom se stadijumu postupak nalazi.

  Pri davanju obavjesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredbi.

  Ostalim licima daju se obavještenja o stanju predmeta samo po odobrenju postupajućeg sudije.

  Za fotokopiranje sudskih spisa potrebno je odobrenje sudije.

  Razgledanje i prepisivanje spisa obavlja se svakog radnog dana u sudskom upisniku/pisarnici na određenom mjestu predviđenom za tu svrhu i pod nadzorom upisničara, svakog radnog dana u vremenu od 12:00 do 14:00 časova, nakon što se stranka pismenim putem obrati sa zahtjevom i nakon što predsjednik suda ili postupajući sudija dozvole da stranka izvrši uvid u predmet. 

  Zahtjev za uvid u spis možete dobiti na pisarnici Suda, ili isti preuzeti sa kartice "Prateći dokumenti" u prilogu desno.

  Uvid u spis uvijek će se vršiti u prisustvu ovlaštenog radnika suda.

  863 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1