• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Rodna ravnopravnost

  Obavezujuće uputstvo o uvođenju rodne ravnopravnosti

  20.11.2023.
  U sklopu provođenja Akcionog plana za realizaciju Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu Bosne i Hercegovine, ovaj sud je donio Obavezujuće uputstvo o uvođenju rodne perspektive u radne procese u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu. Ovim uputstvom se u radne procese ovog suda uvodi metod rodne perspektive (eng. gender mainstreaming), kao koncept kontinuiranog institucionog djelovanja na zaštiti i unapređenju rodne ravnopravnosti.
  191 PREGLEDA

  Akcioni plan za realizaciju Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu Bosne i Hercegovine

  12.05.2022.

  U sklopu projekta "Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca BiH-treća faza", a u cilju provođenja "Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH" Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu kao jedan od učesnika u procesu implementacije ove Strategije, donosi svoj sažeti plan aktivnosti u narednom periodu.

  Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH će se implementirati putem gender mainstreaminga koji predstavlja ugradnju prioriteta i potreba žena i muškaraca u sve zakone, strategije, planove, programe i aktivnosti društva, čiji je krajnji cilj postizanje jednakosti i ravnopravnosti polova. Dakle, gender mainstreaming predstavlja uvođenje rodne perspektive, odnosno uključivanje rodne perspektive u sve strateške procese planiranja, sa ciljem stvaranja jednakih prilika za žene i muškarce u svim sferama njihovog života i rada.

  Akcioni plan za realizaciju Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu Bosne i Hercegovine, a koji provodi Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu čine četiri ključne faze koje su sa svim aktivnostima pobrojane i obrazložene. 

  288 PREGLEDA

  Strategija za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH.

  Više možete pogledati na stranici Visokog sudkog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, klikom na link u prilogu.

  Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

  Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine možete pogledati na stranici Visokog sudkog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, klikom na link u prilogu.
  • 1 - 4 / 4
  • 1