• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Lista otvorenih stečajnih postupaka

  Otvoreni stečajni postupci

  1. 61 0 St 000060 06 St AD DI BJELAŠNICA PODGRAB PALE, otvoren 27.04.2006. godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 43/06 16.05.2006. godine, stečajni upravnik Dragomir Stjepanović;

  2. 61 0 St 003365 11 St JP “Vrelo Bioštica” a.d. Sokolac, otvoren 21.12.2011. godine, objavljen u Službenom glasniku broj RS broj 01/12 05.01.2012. godine, stečajni upravnik Radomir Jokić;

  3. 61 0 St 003841 11 St a.d. GIK Hidrogradnja Istočno Sarajevo, otvoren 18.06.2012.godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 65/12  11.07.2012. godine, stečajni upravnik Radomir Jokić;

  4. 61 0 St 008262 15 St Dedegs d.o.o Istočno Sarajevo otvoren 24.10.2019. godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 92/19  05.11.2019. godine, stečajni upravnik Borko Šupeta;

  5. 61 0 St 008871 21 St Agrokombinat a.d. Rogatica otvoren 22.03.2021.godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 29/21 05.04.2021. godine, stečajni upravnik Radomir Jokić;

  6. 61 0 St 009251 22 St 4 Fabrika za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde otvoren 25.04.2016.godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 39/16 - 18.05.2016. godine, stečani upravnik Vlado Simović;

  7. 61 0 St 009438 16 St Jasna a.d. Rogatica, otvoren 04.11.2016.godine; objavljen u Službenom glasniku RS broj 96/16 17.11.2016. godine, stečani upravnik Vlado Simović;

  8. 61 0 St 010976 17 St Drvolik d.o.o Rogatica, otvoren 05.12.2017.godine;, objavljen u Službenom glasniku RS broj 104/17 22.11.2017. godine, stečajni upravnik Dragomir Stjepanović;

  9. 61 0 St 011589 18 St Termoaparati a.d. Istočno Sarajevo otvoren 01.03.2018.godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 23/18 - 16.03.2018. godine, stečajni upravnik Vlado Simović;

  10. 61 0 St 12417 18 St Fabrika motora specijalne namjene a.d. Pale, otvoren 21.02.2019.godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 17/19 - 05.03.2019. godine, stečajni upravnik Miro Klepić;

  11. 61 0 St 012751 19 St Katerpilar d.o.o Sokolac, otvoren 28.11.2019. godine; objavljen u Službenom glasniku RS broj 105/19 10.12.2019. godine, stečajni upravnik Slavko Gavrilović;

  12. 61 0 St 012931 21 St Iskra T d.o.o Pale, otvoren 19.05.2021. godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 51/21 04.06.2021. godine, stečajni upravnik Simović Vlado;

  13. 61 0 St 014282 21 St Elit d.o.o Pale, otvoren 17.12.2021. godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 8/22 03.02.2022. godine, stečajni upravnik Radomir Jokić.

  14. 61 0 St 014565 21 St Nedomex d.o.o Pale, otvoren 25.08.2022. godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 86/22 06.09.2022.godine, stečajni upravnik Jelena Pepić;

  15. 61 0 St 015460 23 St a.d. Nova tvornica prečistača Rogatica, otvoren 30.08.2023. godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 80/23 13.09.2023. godine, stečajni upravnik Dragomir Stjepanović;

  16. 61 0 St 15553 23 St „Veterinarska ambulanta“ a.d. Rogatica, otvoren 24.11.2023. godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 106/23 – 08.12.2023. godine, stečajni upravnik Radenko Janjić;

  17.Rješenje 61 0 St 015807 23 St od 02.02.2024. godine Društvo sa ograničenom odgovornošću HAMDO GROUP d.o.o. Sokolac, Cara Lazara 27, Sokolac, objavljen u Službenom glasniku RS broj . godine, stečajni upravnik Marko Čorlija;

  18. Rješenje 61 0 St 015341 23 St od 06.02.2024. godine Društvo za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo i usluge "ŠEF" d.o.o., objavljen u Službenom glasniku RS broj . godine, stečajni upravnik Stjepanović Dragomir;

  19. Rješenje 61 0 St 015784 23 St od 14.02.2024. godine Društvo sa ograničenom odgovornošću "MR-TRANSPORT", ulica Svetog Nikole broj 52, Milići, objavljen u Službenom glasniku RS broj . godine, stečajni upravnik Zdravka Mastilović;

  20. Rješenje 61 0 St 015636 23 St od 14.03.2024. godine Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, inženjering i usluge "MODESSA",Kasindo bb, Istočna Ilidža, objavljen u Službenom glasniku RS broj . godine, stečajni upravnik Novo Kosorić;

  21. Rješenje 61 0 St 015776 23 St od 19.03.2024. godine Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge , proizvodnju i trgovinu "WAT" Pale, objavljen u Službenom glasniku RS broj . godine, stečajni upravnik Zdravka Mastilović;

  22. Rješenje 61 0 St 015696 23 St od 26.03.2024. godine Društvo sa ograničenom odgovornošću "MAKSIMOVIĆ TRADE" Milići, objavljen u Službenom glasniku RS broj . godine, stečajni upravnik Trivko Domazet;

  23. Rješenje 61 0 St 015852 23 St od 27.05.2024. godine Akcionarsko društvo za proizvodnju čeličnih užadi UNIS-USHA Višegrad, objavljen u Službenom glasniku RS broj . godine, stečajni upravnik Gavrilović Slavko;

  Lista otvorenih stečajnih postupaka pred Okružnim privrednim sudom u Istočnom Sarajevu je isključivo informativnog karaktera.

  241 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1