• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Lista brisanih poslovnih subjekata

  Lista brisanih poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu

  U prilogu možete pogledati listu brisanih poslovnih subjekata sačinjenu prema podacima dostupnim u imeniku Registra poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu.

  Lista brisanih poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu je isključivo informativnog karaktera, te se kao takvi ne mogu koristiti kao dokaz u sudskom ili drugom postupku.

  A

  1. "ALUMINA" P.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-49, BRISAN 2016. GODINE, LIKVIDACIJA,
  2. "ACO KOMERC" PRIVATNO PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU SA P.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-271, BRISAN 2017. GODINE, LIKVIDACIJA.
  3. PRIVATNO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE "AN-TREJD" SA P.O. PALE, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1104, BRISAN 2019. GODINE, LIKVIDACIJA,
  4. "AXIJAL" PREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINI ZA METALOPRERAĐIVAČKU DJELATNOST, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU P.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-186, BRISAN 2017. GODINE, LIKVIDACIJA,
  5. DP ALHOS PROMET, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-815, BRISAN 1997,
  6. APOTEKA "1. MAJ" VLASENICA, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 4-91, BRISAN 2011, STEČAJ,
  7. OSNOVNO DRŽAVNO PREDUZEĆE „AUTO – SERVIS“ PALE P.O. MAGISTRALNI PUT BB, PALE, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-78, BRISAN 2016, LIKVIDACIJA,
  8. JAVNA USTANOVA GRADSKA APOTEKA "BOKSIT" MILIĆI, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 4-30, BRISAN 2011, LIKVIDACIJA,
  9. OSNOVNO DRŽAVNO PREDUZEĆE ZA SERVISIRANJE , PRODAJU I IZDAVANJE VOZILA U ZAKUP „AUTOSERVIS „ ILIJAŠ , SA P.O. , UL. MANOJLA POPIĆA BB, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-277, BRISAN 2016, LIKVIDACIJA,
  10. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE „ANDRIĆ“ D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1117, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA
  11. PRIVATNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE "AŠOPROM" P.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-234, BRISAN 2017, LIKVIDACIJA,
  12. PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE "ALEX" D.O.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-233, BRISAN 2017, LIKVIDACIJA,
  13. JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "PALE", BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 4-42, BRISANA 2017, LIKVIDACIJA,
  14. AGENCIJA ZA OBNOVU I RAZVOJ REPUBLIKE SRPSKE P.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-311, BRISAN 2017, LIKVIDACIJA,
  15. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ASTRA" D.O.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-355, BRISAN 2017, LIKVIDACIJA,
  16. PRIVATNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "APRIL 98" P.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-483, BRISAN 2017. GODINE, LIKVIDACIJA.
  17. "AUTOTRGOVINA" PREDUZEĆE ZA VANJSKU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE U PRIVATNOJ SVOJINI P.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-479, BRISAN 2017.GODINE, LIKVIDACIJA,
  18. PP "ATLAS-GM" ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU P.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-585, BRISAN 2017.GODINE, LIKVIDACIJA.
  19. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE "AL-KOMERC" D.O.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-702, BRISAN 2018. GODINE, LIKVIDACIJA.
  20. PP „AUTOTRANSPORT - MILEKIĆ“ VIŠEGRAD, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-775, BRISAN 2018 GODINE, LIKVIDACIJA.
  21. PP „AN TREJD“, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1104, BRISAN 2019. GODINE, LIKVIDACIJA,
  22. PP „AZARO“, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-881, BRISAN 2019. GODINE, LIKVIDACIJA,
  23. ANSAMBL COMERC, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-869, BRISAN 2019. GODINE, LIKVIDACIJA.
  24. PP ARS, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1243, BRISAN 2019. GODINE, LIKVIDACIJA.
  25. PP ABIES EXPORT – IMPORT SOKOLAC, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-893, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  26. APOTEKA „SOKOLAC“ SOKOLAC, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 4-70, BRISAN 2015, STEČAJ,
  27. PP „ADMIRAL – KOMERC“ VIŠEGRAD, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1078, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  28. PP „ANDREA“ PALE, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1068, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  29. PP „ARHING“ PALE, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1092, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  30. PP „ARKADIA“ SRPSKO SARAJEVO, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1141, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  31. PP „AKOVAC“, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1134, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  32. PP „APIS“ SRPSKO SARAJEVO – PALE, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-955, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  33. PP „ALMAGRO“ ROGATICA, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1321, BRISAN 2020, LIKVIDACIJA,
  34. PP „ARDEA“ PALE, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-339, BRISAN 2017, LIKVIDACIJA,
  35. PP „AG“, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-829, BRISAN 2018, LIKVIDACIJA,
  36. PP „AMBA - MERC“ BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1498, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  37. PP „ARS SPETRA“ SARAJEVO, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1495, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  38. PP „AUTO - TRAP“ ISTOČNO SARAJEVO, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1289, BRISAN 2020, LIVKIDACIJA,
  39. „AUTOMATIKINVEST“ D.O.O., BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1779, BRISAN 2013, STEČAJ,
  40. „AURA“ SRPSKO SARAJEVO, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1467, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  41. OZZ „AGRO-BIRAČ“ MILIĆI, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 2-33, BRISAN 2022, STEČAJ,
  42. „ATLANTIK“, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-2021, BRISAN 2002,
  43. „AGRONIK“ SRPSKO GORAŽDE, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-1461, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  44. „AUTO EXPERT SVECO“, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-2190, BRISAN 2009, LIKVIDACIJA,
  45. „AVIJA“ VLASENICA, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-679, BRISAN 2018, LIKVIDACIJA,
  46. „REDRING AGRO BUSINESS CENTAR ABC“, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-2425, BRISAN 2009, LIKVIDACIJA,
  47. PZ „AGRO“ ROGATICA, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 2-68, BRISAN 2022, LIKVIDACIJA,
  48. „ALES“ D.O.O. , BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-3583, BRISAN 2018, STEČAJ,
  49. „AFT“ D.O.O. , BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-3646, BRISAN 2019, LIKVIDACIJA,
  50. PP „ALFA“ PALE, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA 1-741, BRISAN 2018, LIKVIDACIJA,
  51. Opšta poljoprivredna zadruga AGROKOP Sokolac, 2-40, 2024, likvidacija,
  52. Poljoprivredna zadruga AGRONOM p.o. , 2-71, 2024, likvidacija.

  B

  1. POSLOVNI NAZIV: „BOJANA - MENTOR“ PALE, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA: 1-1220, GODINA KADA JE BRISAN 2019, POSTUPAK KOJI JE PRETHODIO BRISANJU: LIKVIDACIJA,
  2. „BOR - KOMERC“ HAN PIJESAK, 1-1252, 2019, LIKVIDACIJA,
  3. PP „BSV-ESTA“ PALE, 1-1320, 2019, LIKVIDACIJA,
  4. PP „BIS“ , 1-27, 2016, LIKVIDACIJA,
  5. PP „BRANT“ ILIDŽA 1-32, 2017, LIKVIDACIJA,
  6. PP „BRACO-KOMERC“ SARAJEVO, 1-44, 2016, LIKVIDACIJA,
  7. PP „BINOLES INŽENJERING“ ILIDŽA, 1-64, 2017, LIKVIDACIJA,
  8. „BOSNA -EXPRES“ EXPORT – IMPORT, SAOBRAĆAJ I TURIZAM SARAJEVO, 1-75, 2017, LIKVIDACIJA,
  9. PP „BITRIS“ ROGATICA, 1-884, 2018, LIKVIDACIJA,
  10. „BEO.PAL-TOURS“ PALE, 1-1410, 2019, LIKVIDACIJA,
  11. PP „BILJATURS“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1099, 2019, LIKVIDACIJA,
  12. AD „BOSANKA“ SOKOLAC, 1-126, 2017, LIKVIDACIJA,
  13. PP „BOŽIĆ“ SARAJEVO, 1-3384, 2017, LIKVIDACIJA,
  14. PP „BIT“, 1-102, 2009, LIKVIDACIJA,
  15. PP „BUBA -KOMERC“ VLASENICA, 1-115, 2016, LIKVIDACIJA,
  16. PP „BOSKA“ PALE, 1-1219, 2019, LIKVIDACIJA,
  17. PP „BIV - PROM“ PALE, 1-1332, 2022, LIKVIDACIJA,
  18. ODP „BALKAN“ HADŽIĆI, 1-209, 2016, LIKVIDACIJA,
  19. PP „BROJ -KOMERC“ PALE, 1-207, 2016, LIKVIDACIJA,
  20. PP „BOBAN-KOMERC“ ILIDŽA, 1-236, 2017, LIKVIDACIJA,
  21. PP „BMW ZICER“ ISTOČNI STARI GRAD, 1-1472, 2020, LIKVIDACIJA,
  22. PP „BATO“ SOKOLAC, 1-315, 2017, LIKVIDACIJA,
  23. PP „BORAC“, 1-1137, 2019, LIKVIDACIJA,
  24. PP „BAJA“, 1-1218, 2019, LIKVIDACIJA,
  25. PP „BOJAN“ VLASENICA, 1-387, 2018, LIKVIDACIJA,
  26. PP „BORAVEL“ PALE, 1-392, 2017, LIKVIDACIJA,
  27. PP „BIMM-KOMERC“ SOKOLAC, 1-356, 2017, LIKVIDACIJA,
  28. PP „BIRD“ ŠEKOVIĆI, 1-353, 2017, LIKVIDACIJA,
  29. PP „BARABOLA“ ROGATICA, 1-424, 2018, LIKVIDACIJA,
  30. PP „BADE“ ROGATICA, 1-460, 2017, LIKVIDACIJA,
  31. PP „BRANING“ PALE, 1-439, 2017, LIKVIDACIJA,
  32. PP „BRAĆA KOVAČEVIĆ“, 1-492, 2019, LIKVIDACIJA,
  33. PP „BANE-B“ MOKRO-PALE, 1-484, 2017, LIKVIDACIJA,
  34. PP „BRAJINCI PROMET“ ŠEKOVIĆI, 1-475, 2018, LIKVIDACIJA,
  35. PP „BAKMAZ“ HAN PJESAK, 1-445, 2017, LIKVIDACIJA,
  36. PP „BALTIK - PROM“ SOKOLAC, 1-503, 2020, LIKVIDACIJA,
  37. PP „BUTMIR“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-105, 2017, LIKVIDACIJA,
  38. PP „BATO-EKSPORT“ VLASENICA, 1-631, 2017, LIKVIDACIJA,
  39. PP „BEST-KOMERC“ SOKOLAC, 1-676, 2017, LIKVIDACIJA,
  40. PP „BOSAKO“ NOVO GORAŽDE, 1-687, 2017, LIKVIDACIJA,
  41. PP „BORIKE COMPANY“ ROGATICA, 1-686, 2017, LIKVIDACIJA,
  42. PP „BRAĆA IVANOVIĆI“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-699, 2017, LIKVIDACIJA,
  43. PP „BATINIĆ“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-697, 2017, LIKVIDACIJA,
  44. PP „BARUN-AS“ SARAJEVO, 1-709, 2018, LIKVIDACIJA,
  45. PP „BOJAT“ PALE, 1-747, 2018, LIKVIDACIJA,
  46. PP „BEKA PROM“ SOKOLAC, 1-762, 2017, LIKVIDACIJA,
  47. PREDUZEĆE „BELI VUKOVI“ PALE, 1-826, 2018, LIKVIDACIJA,
  48. ODP „BIRO-SERVIS“ SRPSKO SARAJEVO, 1-868, 2018, LIKVIDACIJA,
  49. PP „BELKOM“ SOKOLAC, 1-874, 2019, LIKVIDACIJA,
  50. PP „BOROVICA -PUT“ SOKOLAC, 1-906, 2018, LIKVIDACIJA,
  51. PP „BT COMPANY“ PALE, 1-921, 2018, LIKVIDACIJA,
  52. PP „BANJO“ VIŠEGRAD, 1-943, 2019, LIKVIDACIJA,
  53. PP „BJELICA - KOMERC“ ROGATICA, 1-948, 2019, LIKVIDACIJA,
  54. PP „BOJAPROM“ SOKOLAC, 1-974, 2019, LIKVIDACIJA,
  55. PP „BOLERO“ ILIDŽA, 1-984, 2019, LIKVIDACIJA,
  56. ODP „BORAŠNICA“ VIŠEGRAD, 1-1021, 2019, LIKVIDACIJA,
  57. PP „BORO PROM“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1002, 2019, LIKVIDACIJA,
  58. PP „BPM-JUPITER“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1009, 2019, LIKVIDACIJA,
  59. PP „BJELO HRAST“ SOKOLAC, 1-1014, 2019, LIKVIDACIJA,
  60. PP „BANAĆANKA“ PALE, 1-1004, 2019, LIKVIDACIJA,
  61. PP „BR-INŽENJERING“ PALE, 1-1029, 2019, LIKVIDACIJA,
  62. PP „BATRIĆ“ PALE, 1-1039, 2019, LIKVIDACIJA,
  63. PP „BISTRO“ PALE, 1-1050, 2019, LIKVIDACIJA,
  64. PP „BD COMPANY“ MILIĆI, 1-1060. 2019, LIKVIDACIJA,
  65. PP „BRAMIDEKS-KOMERC“ SOKOLAC, 1-1065, 2019, LIKVIDACIJA,
  66. PP „BONEKS“ PALE, 1-1055, 2019, LIKVIDACIJA,
  67. PP „BOR“ SOKOLAC, 1-429, 2017, LIKVIDACIJA,
  68. PP „BISER“ SOKOLAC, 1-1540, 2020, LIKVIDACIJA,
  69. PP „BRAĆA LUČIĆ“ RUDO, 1- 1525, 2020, LIKVIDACIJA,
  70. PP „BB PROM“ PALE, 1-1497, 2019, LIKVIDACIJA,
  71. PP „BEK-KOMERC“ MILIĆI, 1-285, 2017, LIKVIDACIJA,
  72. PP „BRZ MOTORS“ PALE, 1-779, 2018, LIKVIDACIJA,
  73. PP „BOJDD“ PALE, 1-818, 2018, LIKVIDACIJA,
  74. DOO „BRANA TIM“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1693, 2012, LIKVIDACIJA,
  75. PP „BRANEX“ ROGATICA, 1-1109,2019, LIKVIDACIJA,
  76. PP „BBC-SERBIJA“ PALE, 1-460, 2017, LIKVIDACIJA,
  77. POLJOPRIVREDNO DOBRO „BUTMIR“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-105, 2017, LIKVIDACIJA,
  78. „BEŠPED“ EXPORT-IMPORT RUDO, 1-1512, 2019, LIKVIDACIJA,
  79. „B-B SPORT“ 1-1842, 2009, STEČAJ,
  80. „BONA FIRM“ 1-1455, 2011, STEČAJ,
  81. „BEO-SISTEM“ SOKOLAC, 1-410, 2018, LIKVIDACIJA,
  82. DJEČIJI VRTIĆ „BUBA MARA“ SRPSKO NOVO SARAJEVO, 4-123, 2015, LIKVIDACIJA,
  83. DOO „BUKIN“ SARAJEVO, 1-2247, 2011, LIKVIDACIJA,
  84. AD „BIŠINA“ ŠEKOVIĆI, 1-714, 2018, LIKVIDACIJA,
  85. DOO „BOJAN“ PALE, 1-1334, 2019, LIKVIDACIJA,
  86. DOO „BOMESTIK“ NOVO GORAŽDE, 1-2660, 2011, LIKVIDACIJA,
  87. DOO „BIG STEP“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-2705, 2020, LIKVIDACIJA,
  88. DOO „B.K. COMPANY“ ROGATICA, 1-3298, 2021, LIKVIDACIJA,
  89. ZDRAVSTVENA USTANOVA STOMATOLOŠKA AMBULANTA „BOGDANOVIĆ“, 4-143, 2019, LIKVIDACIJA,
  90. BOMI D.O.O. , 1-3773, 2018, STEČAJ,
  91. DOO „BERGKRANC“, 1-3846, 2021, LIKVIDACIJA,
  92. DOO „BARSA WOOD“, 1-3786, 2022, LIKVIDACIJA.

  C

  1. POSLOVNI NAZIV: „CENTREX“ PALE, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA: 1-11, GODINA KADA JE BRISAN 1998, POSTUPAK KOJI JE PRETHODIO BRISANJU: LIKVIDACIJA,
  2. CENTAR ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNOG PODRUČJA SOKOLAC, 4-10, 2015, STEČAJ,
  3. PP „CANIS“ PALE, 1-34, 2017, LIKVIDACIJA,
  4. DP „CENTROTRANS“ ILIDŽA, 1-656, 1997, LIKVIDACIJA,
  5. DP „CENTROTRANS“ ILIJAŠ, 1-651, 1996, LIKVIDACIJA,
  6. PP „CATRADE“ PALE, 1-1326, 2020, LIKVIDACIJA,
  7. CENTAR ZA INFORMISANJE I KULTURU ILIJAŠ, 1-246, 2016, LIKVIDACIJA
  8. DP „CENTAR“, ISTOČNO SARAJEVO, 1-658, 2018, LIKVIDACIJA,
  9. PP „COMPANY PREVOZ“ ILIDŽA, 1-322, 2016, LIKVIDACIJA,
  10. PP „CENTAR“, 1-493, 2017, LIKVIDACIJA,
  11. PP „CACKO“ 1-583, 2018, LIKVIDACIJA,
  12. PP „CRATER“ SOKOLAC, 1-1221, 2019, LIKVIDACIJA,
  13. ODP „COCA-COLA“ PALE – MOKRO, 1-703, 2014, STEČAJ,
  14. PP „COMPO“ PALE, 1-892, 2018, LIKVIDACIJA,
  15. PP „CXOCOLITO“ SOKOLAC, 1-915, 2018, LIKVIDACIJA,
  16. PP „CONING“, 1-1052, 2019, LIKVIDACIJA,
  17. PP „CE“ PALE, 1-1554, 2018, LIKVIDACIJA,
  18. PP CENTAR ZA SARADNJU I RAZVOJ PALE, 1-1168, 2019, LIKVIDACIJA,
  19. ODP „CENTROTRANS - TRANZIT“ RUDO, 1-1463, 2008, STEČAJ,
  20. „CENTRA - GSO“ ŠEKOVIĆI, 1-872, 2020, LIKVIDACIJA,
  21. „COCTEL“ VIŠEGRAD, 1-1405, 2019, LIKVIDACIJA,
  22. „CRVENA STIJENA“ PALE, 1-2323, 2013, STEČAJ,
  23. DOO „CORNMIX“ VLASENICA, 1-2399, 2011, LIKVIDACIJA,
  24. CENTAR ZA KULTURU VLASENICA, 3-34, 2022, STEČAJ,
  25. CITY LIGHT D.O.O. , 1-4978, 2022, LIKVIDACIJA.

  Č

  1. POSLOVNI NAZIV: PP „ČISTO“ VIŠEGRAD, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA: 1-944, GODINA KADA JE BRISAN 2019, POSTUPAK KOJI JE PRETHODIO BRISANJU: LIKVIDACIJA,
  2. PP „ČELIK TRANS“ ILIJAŠ, 1-160, 2017, LIKVIDACIJA,
  3. PP „ČENDŽ-KOMERC“ PALE, 1-384, 2016, LIKVIDACIJA,
  4. PP „ČAĐO“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-537, 2020, LIKVIDACIJA,
  5. PP „ČEMPRESI“ ROGATICA, 1-1165, 2019, LIKVIDACIJA,
  6. PP „ČETIRI B ILIĆ“ PALE, 1-633, 2018, GODINE, LIKVIDACIJA,
  7. ODKP „ČISTOĆA“ A.D. VLASENICA, 1-2008, 2022, STEČAJ.

  Ć

  1. POSLOVNI NAZIV: PP „ĆOSIĆ“ PALE, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA: 1-1329, GODINA KADA JE BRISAN 2020, POSTUPAK KOJI JE PRETHODIO BRISANJU: LIKVIDACIJA,
  2. PP „ĆERAŠPED – KOMERC“ SOKOLAC, 1-1286, 2020, LIKVIDACIJA,
  3. PZU SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA AMBULANTA „ĆAJIĆ“, 4-155, 2019, LIKVIDACIJA.

  D

  1. POSLOVNI NAZIV: PP „DIABLO“ SOKOLAC, BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA: 1-17, GODINA KADA JE BRISAN 2017, POSTUPAK KOJI JE PRETHODIO BRISANJU: LIKVIDACIJA,
  2. PP „DD“ SARAJEVO, 1-18, 2017, LIKVIDACIJA,
  3. PP „DIDAS INVEST“ ILIDŽA, 1-3, 2017, LIKVIDACIJA,
  4. DOO „10 MAJ“, 1-15, 2016, LIKVIDACIJA,
  5. „DOBROTVOR“ CRKVENO IZDAVAČKO I HUMANISTIČKO DRUŠTVO, 1-48, 2017, LIKVIDACIJA,
  6. ODP „DRUNA GALENTERIJA“ ILIJAŠ, 1-74, 2017, LIKVIDACIJA,
  7. PP „DAŠ“ SARAJEVO, 1-79, 2016, LIKVIDACIJA,
  8. PP „DAMJANOVIĆ“ SOKOLAC, 1-407, 2017, LIKVIDACIJA,
  9. PP „DAMPIL-PROMET“, 1-895, 2005, LIKVIDACIJA,
  10. PP „DADO-KOMERC“ PALE, 1-1509, 2019, LIKVIDACIJA,
  11. PP „DIN-MARK“ VLASENICA, 1-1550, 2012, LIKVIDACIJA,
  12. DP „DISTRIBUTIVNI CENTAR“ GRADINA, GORAŽDE, 1-1787, 2008, LIKVIDACIJA,
  13. PP „DID“, 1-347, 2017, LIKVIDACIJA,
  14. DP „10 AVGUST“ ŠIPAD, 1-141, 2014, LIKVIDACIJA,
  15. PP „25 JULI“ ROGATICA, 1-122, 2017, LIKVIDACIJA,
  16. DP „DIJAMANT“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-261, 2017, LIKVIDACIJA
  17. „DRINA JADAR“ MILIĆI, 1-243. 2014, LIKVIDACIJA,
  18. PP „DIS“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-238, 2016, LIKVIDACIJA,
  19. PP „DUBOVINA“ SOKOLAC , 1-309, 2017, LIVKIDACIJA,
  20. PP „DANDAL“ SOKOLAC, 1-280, 2017, LIKVIDACIJA,
  21. PP „DRINA PRODUKT“ HAN PJESAK, 1-346, 2018, LIKVIDACIJA,
  22. PP „DAGI“ PALE, 1-412, 2017, LIKVIDACIJA,
  23. PP „DEKI“ PALE, 1-447, 2017, LIKVIDACIJA,
  24. PP „DAS-KOMERC“ PALE, 1-501, 2017, LIKVIDACIJA,
  25. PP „DIPON“ VIŠEGRAD, 1-564, 2019, LIKVIDACIJA,
  26. PP „DANDEX“ PALE, 1-589, 2017, LIKVIDACIJA,
  27. PP „DIDO KOMERC“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-581, 2019, LIKVIDACIJA,
  28. PP „DIZO“, 1-617, 2000, LIKVIDACIJA,
  29. PP „DUGAS“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-639, 2017, LIKVIDACIJA,
  30. PP „DIV“ RUDO, 1-491, 2018, LIKVIDACIJA,
  31. PP „DRVOGRAD“ ŠALE, 1-675, 1998, LIKVIDACIJA,
  32. PP „DULE-TOURS“ SRPSKO SARAJEVO, 1-726, 2018, LIKVIDACIJA,
  33. AGENCIJA „DŽINO“ , 1-910, 2019, LIKVIDACIJA,
  34. „28 AVGUST“ ŠEKOVIĆI, 1-2128, 2020, LIKVIDACIJA,
  35. DIGITAL SPACETE LTD , 1-1276,2019, LIKVIDACIJA,
  36. DOO „DENIS“ SRPSKO SARAJEVO, 1-2234, 2008, LIKVIDACIJA,
  37. DOO „DUGA TRADE“ VIŠEGRAD, 1-909, 2013, LIKVIDACIJA,
  38. PP „DALMA“ 1-946, 2019, LIKVIDACIJA,
  39. PP „DABRA-KOM“ PALE, 1-949, 2019, LIKVIDACIJA,
  40. O.Z. „DUGA MILIĆI“, 2-19, 2011, STEČAJ,
  41. PP „DELSIM“ SOKOLAC, 1-1049, 2019, LIKVIDACIJA,
  42. PP „DEJPROM“ ROGATICA, 1-1075, 2019, LIKVIDACIJA,
  43. PP „DS COMERCE“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1088, 2019, LIKVIDACIJA,
  44. PP „DANA-TREJD-Z-D“ PALE, 1-1126, 2019, LIKVIDACIJA,
  45. PP „DP-TREJD“ VIŠEGRAD, 1-1124, 2019, LIKVIDACIJA,
  46. PP „DRINA SAN“ PALE, 1-1187, 2019, LIKVIDACIJA,
  47. PP „DRVOPROM“ RUDO, 1-1527, 2020, LIKVIDACIJA,
  48. PP „DOMEKS“ MILIĆI, 1-289, 2016, LIKVIDACIJA,
  49. PP „DACA-KOMERC“ PALE, 1-622, 2017, LIKVIDACIJA,
  50. DIREKCIJA ZA OBNOVU I IZGRADNJU, 1-47, 2002, LIKVIDACIJA,
  51. PP „DEJTON“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-846, 2018, LIKVIDACIJA,
  52. PP „DARŽIK“ PALE – MOKRO, 1-1605, 2013, STEČAJ,
  53. PP „DIVINO“ SARAJEVO, 1-340, 2017, LIKVIDACIJA,
  54. „DRVO“ EXPORT-IMPORT SRPSKO SARAJEVO, 1-1247, 2019, LIKVIDACIJA,
  55. PP „DUŠAN-KOMERC“ HAN PIJESAK, 1-1251, 2019, LIKVIDACIJA,
  56. PP „DELIĆ PROMET“ SOKOLAC, 1-1516, 2020, LIKVIDACIJA,
  57. „DIVKO“ PALE, 1-1798, 2011, STEČAJ,
  58. „DERBY TRADE“ ŠEKOVIĆI, 1-1518, 2020, LIKVIDACIJA,
  59. „DELE-KOMERC“ PALE, 1-1464, 2019, LIKVIDACIJA,
  60. „DINASTIJA“ ISTOČNI STARI GRAD, 1-1835, 2015, LIKVIDACIJA,
  61. „DUBRAVA“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-671, 2017, LIKVIDACIJA,
  62. „DEMO-SISTEM“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1405, 2018, LIKVIDACIJA,
  63. „DALING“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1915, 2018, LIKVIDACIJA
  64. „DELTA INŽENEJRING“ , 1-1931, 2006, LIKVIDACIJA
  65. DIWALI D.O.O. ISTOČNA ILIDŽA, 1-2367, 2018, LIKVIDACIJA,
  66. DOO „DRAŽEN-KOMERC“ SOKOLAC, 1-1402, 2019, LIKVIDACIJA,
  67. DOO „DEMI“ VIŠEGRAD, 1-2476, 2018, STEČAJ,
  68. DOO „DEKOR“ SOKOLAC, 1-1413, 2012, STEČAJ,
  69. DOO „DELFIN COMPANY“ VIŠEGRAD, 1-3808, 2012, LIKVIDACIJA,
  70. DOO „DAS“, 1-3581, 2016, LIKVIDACIJA,
  71. PP „DANE EXPORT-IMPORT“ SARAJEVO, 1-242, 2017, LIKVIDACIJA,
  72. DOO „DRVO DEKOR“ PALE, 1-3744, 2023, LIKVIDACIJA,
  73. DOO „DC BIH“ PALE, 61-01-0075-23, 2024, LIKVIDACIJA,
  74. DESTILLERY 19884 d.o.o. , 1- 5136, 2024, likvidacija,
  75. DRVOLIK d.o.o. Rogatica, 1-1318, stečaj, 2024.

  Đ

  1. PP „ĐOKANOVIĆ“, 1-39, 2017, LIKVIDACIJA,
  2. PP „ĐOKO TREJD“ PODGRAB-PALE, 1-880, 2018, LIKVIDACIJA,
  3. PP „ĐOLE“ ŠEKOVIĆI, 1-352, 2016, LIKVIDACIJA,
  4. PP „ĐORĐINO“ VIŠEGRAD, 1-692, 2017, LIKVIDACIJA,
  5. PP „ĐURIĆ IM“ PALE, 1-1129, 2019, LIKVIDACIJA,
  6. PP „ĐURKOVIĆ TRADE“ SOKOLAC, 1-296, 2012, STEČAJ.

   

  E

  1. PP „ELEKTRO GAS“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-71,
  2. „ELEKTRONABAVKA PROMET“ ILIDŽA, 1-175, 2009, STEČAJ,
  3. „ENERGOINVEST-HOLDING“ ENERGOMONTAŽA BLAŽUJ, 1-147, 2017, LIKVIDACIJA,
  4. „ENERGOINVEST“ RAČUNSKI CENTAR ILIDŽA, 1-302, 2016, LIKVIDACIJA,
  5. „ENERGOINVEST RASKLOPNA OPREMA“ 1-945, 2022, STEČAJ,
  6. „ENERGOINVEST-PETROLINVEST“ 1-114, STEČAJ, 2014,
  7. „ENERGOINVEST INSTITUTI“ ILIDŽA, 1-159, 2017, LIKVIDACIJA,
  8. „ENERGOINVEST INSTITUT ZA KONTROLU MATERIJALA“ 1-161, 2013, STEČAJ,
  9. „ELEKTROTEHNA“ RAJLOVAC, 1-168, 2017, LIKVIDACIJA,
  10. „ERGON-CO“ VIŠEGRAD, 1-217, 2017, LIKVIDACIJA,
  11. „EXPROM“ PALE, 1-327, 2017, LIKVIDACIJA,
  12. „EVRORAMA“, 1-268, 2004, LIKVIDACIJA,
  13. PP „EXTRATRANS“, 1-1338, 2019, LIKVIDACIJA,
  14. PP „EXO“ PALE, 1-1313, 2019, LIKVIDACIJA,
  15. PP „EL JU“ PALE, 1-674, 2017, LIKVIDACIJA,
  16. PP „EGZODUS“ PALE, 1-664, 2017, LIKVIDACIJA,
  17. ODP „ELASTIK“ VLASENICA, 1-667, 2011, STEČAJ,
  18. PP „EURO-T-I-R.“ PALE, 1-811, 2018, LIKVIDACIJA,
  19. PP „EXITILA“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-831, 2018, LIKVIDACIJA,
  20. PP „EU-STIL“ PALE, 1-907, 2018, LIKVIDACIJA,
  21. PP „EXPORT - KAREX“ VLASENICA, 1-986, 2019, LIKVIDACIJA,
  22. PP „ENERGOGAS“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1056, 2019, LIKVIDACIJA,
  23. PP „ELEKTROSIMIĆ“ 1-1188, 2018, LIKVIDACIJA,
  24. PP „ELEKTRO 97“ PALE, 1-1184, 2019, LIKVIDACIJA,
  25. PP „ELBA“ PALE, 1-887, 2019, LIKVIDACIJA,
  26. PP „EUROINVEST“ SOKOLAC, 1-966, 2019, LIKVIDACIJA,
  27. PP „ELTING“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1490. 2019, LIKVIDACIJA,
  28. PP „EURO-KOMERC“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-438, 2018, LIKVIDACIJA,
  29. PP „ELIT- KOMERC“ PALE, 1-208, 2017, LIKVIDACIJA,
  30. PP „ELSING“ SRPSKA ILIDŽA, 1-1471, LIKVIDACIJA,
  31. PP „ENTER“ MILIĆI, 1-883, 2019, LIKVIDACIJA,
  32. „ELBA“ SOKOLAC, 1-2192, 2023, LIKVIDACIJA,
  33. „EI ELEKTROINŽINJERING“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1936, 2013, STEČAJ,
  34. DOO „EURO PELET“ HAN PIJESAK, 1-2495, 2017, LIKVIDACIJA,
  35. DOO „EAST INVESTMENTS“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-2548, 2013, LIKVIDACIJA,
  36. DOO „EU-PAL“ PALE, 1-2564, 2021, STEČAJ,
  37. DOO „EURODOBRUN“ VIŠEGRAD, 1-3836, 2017, LIKVIDACIJA,
  38. DOO „EXPORT-SJEMEČ“ ROGATICA, 1-3586, 2018, LIKVIDACIJA,
  39. DOO „EKO STOLARIJA“ SOKOLAC, 1-3542, 2020, STEČAJ, ENERGOINVEST-ELEKTROENERGETSKA OPREMA, 1-3555, 2022, STEČAJ,
  40. DOO „ENID & EMA“ , 1-3724, 2019, STEČAJ,
  41. DOO „GP-EURO-PETROL“ RUDO, 1-3750, 2021, LIKVIDACIJA,
  42. DOO „EPSEE BH“ PALE, 61-01-0011-20, 2024, LIKVIDACIJA,
  43. EPSEE BH d.o.o. , 1-4838, 2024, likvidacija.

  F

  1. PP „FLYSTAR“ , 1-1473, 2021, LIKVIDACIJA,
  2. PP „FALKON“ MILIĆI, 1-1469, 2019, LIKVIDACIJA,
  3. FABRIKA SPECIJALNE TRANSMISIJE ILIDŽA, 1-9, 2017, STEČAJ,
  4. PP „FLUID“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-813, 2018, LIKVIDACIJA,
  5. DP „FABRIKA SPECIJALNIH VOZILA“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-132, 2017, STEČAJ,
  6. PP „FAMOPLAST“ 1-244, 2017, LIKVIDACIJA,
  7. PP „FLOT“ SOKOLAC, 1-1194, 2019, LIKVIDACIJA,
  8. PP „FURDULOVIĆ“ SOKOLAC, 1-430, 2017, LIKVIDACIJA,
  9. PP „FINAL“ PALE, 1-759, 2018, LIKVIDACIJA,
  10. PP „FARMAVITA“ ROGATICA, ROGATICA, 1-765, 2017, LIKVIDACIJA,
  11. PP „FAGUS“ PALE, 1-894, 2019, LIKVIDACIJA,
  12. PP „FOTOOPTIKA“ PALE, 1-900, 2019, LIKVIDACIJA,
  13. PP „FELIX“ PALE, 1-899, 2018, LIKVIDACIJA,
  14. PP „FURNITURE LINE“ PALE, 1-922, 2019, LIKVIDACIJA,
  15. PP „FAMILY-S“ PALE, 1-929, 2019, LIKVIDACIJA,
  16. PP „FKM BIRO“ PALE, 1-940, 2019, LIKVIDACIJA,
  17. PP „FAG KOMERC“ SOKOLAC, 1-994, 2019, LIKVIDACIJA,
  18. PP „FAMINEX“ SOKOLAC, 1-605, 2021, LIKVIDACIJA,
  19. PP „FENIX-INŽENJERING“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1077, 2019, LIKVIDACIJA,
  20. PP „FAM-REG“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1062, 2019, LIKVIDACIJA,
  21. PP „FRIKOS“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1189, 2019, LIKVIDACIJA,
  22. PP „FILIPINO“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1110, S2019, LIKVIDACIJA,
  23. PP „FORMA“ SOKOLAC, 1-1566, 2020, LIKVIDACIJA,
  24. DOO „FALKON“ PALE, 1-1203, 2019, LIKVIDACIJA,
  25. ODP „FAP AUTODIJELOVI“ RUDO, 1-1763, 2012, STEČAJ,
  26. „FORTUNA“ ROGATICA, 1-2146, 2014, LIKVIDACIJA,
  27. „FONEKS“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-2145, 2013, LIKVIDACIJA,
  28. „FILA“ SRPSKA ILIDŽA, 1-2249, 2014, STEČAJ,
  29. DOO „FREE LANCE“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-2446, 2017, LIKVIDACIJA,
  30. DOO „FARAON“ HAN PIJESAK, 1-4773, 2019, LIKVIDACIJA.

  G

  1. PP „GENEKOP“ VLASENICA, 1-55, 2016, LIKVIDACIJA,
  2. GIP “GRANT“ VIŠEGRAD, 1-1112, 2008, STEČAJ,
  3. PP „GORDI“ HAN PIJESAK, 1-1200, 2019, LIKVIDACIJA,
  4. PP „GAVRO-KOMERC“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-94, 2017, LIKVIDACIJA,
  5. PP „GRAMEX“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-1017, 2019, LIKVIDACIJA,
  6. PP „GRAFIK-PROMET“, 1-11, 2020, LIKVIDACIJA,
  7. PP „GRAFOSONS“, 1-1290, 2020, LIKVIDACIJA,
  8. VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE „GORNJA BOSNA“, 1-858, 2019, STEČAJ,
  9. DP „GORENJE“, 1-149, 1999, LIKVIDACIJA,
  10. PP „GAMILSHOP“ SOKOLAC, 1-889, 2018, LIKVIDACIJA,
  11. PP „GORD“ ISTOČNI STARI GRAD, 1-1650, 2014, STEČAJ,
  12. PP „GLICK“ 1-1311, 2019, LIKVIDACIJA,
  13. PP „GRAMEX-TRADE“ PALE, 1-1314, 2019, LIKVIDACIJA,
  14. PP „GRAND“, 1-1456, 2019, LIKVIDACIJA,
  15. PP „GEM - INŽENJERING“ VIŠEGRAD, 1-586, 2017, LIKVIDACIJA,
  16. PP „GRNOBI“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-489, 2017, LIKVIDACIJA,
  17. PP „GRAMAT“ ISTOČNI SARAJEVO, 1-611, 2019, LIKVIDACIJA,
  18. PP „GEORAD“ PALE, 1-684, 2018, LIKVIDACIJA,
  19. PP „GLOBUS“ 1-706, 2018, LIKVIDACIJA,
  20. PP „GITROS-INŽENJERING“ SRPSKO SARAJEVO, 1-728, 2018, LIKVIDACIJA,
  21. PP „GOLD“ SRPSKO SARAJEVO, 1-731, 2018, LIKVIDACIJA,
  22. PP „GANA“ , 1-638, 2017, LIKVIDACIJA,
  23. PP „GLASINAC-KOMERC“ SOKOLAC, 1-891, 2018, LIKVIDACIJA,
  24. PP „GRADING“ PALE, 1-865, 2018, LIKVIDACIJA,
  25. PP „GLOBUS-N“ PALE, 1-919, 2019, LIKVIDACIJA,
  26. PP „GARIĆ“ , 1-978, 2019, LIKVIDACIJA,
  27. PP „GUMITEX“, 1-991, 2019, LIKVIDACIJA,
  28. PP „GAMA“ SOKOLAC, 1-1042, 2010, LIKVIDACIJA,
  29. PP „GRAĐ-PROM“ PALE, 1-1086, 2019, LIKVIDACIJA,
  30. PP „GRAĐEVINAR“ SOKOLAC, 1-1064, 2019, LIKVIDACIJA,
  31. PP „GRANILAS“ PALE, 1-1095, 2019, LIKVIDACIJA,
  32. JODP „GRAS“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-65, 2018, LIKVIDACIJA,
  33. PP „GORNJI MLIN“ , 1-282, 2017, LIKVIDACIJA,
  34. PP „GOLIJA“ HAN PIJESAK, 1-1322, 2021, LIKVIDACIJA,
  35. PP „GAŠO“, 1-1322, 2021, LIKVIDACIJA,
  36. PP „GLIGOR“ VIŠEGRAD, 1-1225, 2019, LIKVIDACIJA,
  37. PP „GLOBE“ PALE, 1-749, 2017, LIKVIDACIJA,
  38. „GRAFOTRGOVINA“ VLASENICA, 1-1906, 2013, STEČAJ,
  39. PP „GRADITELJ“ SRPSKO GORAŽDE, 1-1832, 2018, LIKVIDACIJA,
  40. „GIV-TRANS“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-495, 2017, LIKVIDACIJA,
  41. DOO „GORANČIĆ“ SOKOLAC, 1-2347, 2020, LIKVIDACIJA,
  42. DOO „GEM-ART“ SARAJEVO, 1-2464, 2012, LIKVIDACIJA,
  43. DOO „GAMA-DEMINING“ PALE, 1-2700, 2019, LIKVIDACIJA,
  44. DOO „GEOSIS“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-3835, 2012, LIKVIDACIJA,
  45. DOO „GRADAC“ SOKOLAC, 2017, LIKVIDACIJA,
  46. BOKS I KIK BOKS KLUB GLASINAC-BOKS, 1-4273, 2019, LIKVIDACIJA,
  47. DP „GLASINAC-DŽUDO“ SOKOLAC, 1-4271, 2019, LIKVIDACIJA,
  48. „GASTRO KRALJICA“ D.O.O. 1-4728, 2021, LIKVIDACIJA,
  49. GLASINAC KARATE SOKOLAC, 1-4272, 2019, LIKVIDACIJA,
  50. "GC GRADNJA" PALE D.O.O. 1-5167. 2023. LIKVIDACIJA

  H


  I

  1. PP „IZOTEX“ VIŠEGRAD, 1-33, 2018, LIKVIDACIJA,
  2. PP „IBS“ ŠEKOVIĆI, 1-472, 2018, LIKVIDACIJA,
  3. DP „INVEST INŽINJERING“ PALE, 1-73, 2018, LIKVIDACIJA,
  4. PP „IPON“ PALE, 1-450, 2017, LIKVIDACIJA,
  5. DTP „ILIDŽA“ ILIDŽA, 1-251, 2017, LIKVIDACIJA,
  6. „ILIJAŠTURIST“ ILIJAŠ, 1-276, 2016, LIKVIDACIJA,
  7. PP „ILIĆ SIC“ PALE, 1-1310, 2010, STEČAJ,
  8. PP „INŽENJERING-INVEST“ PALE, 1-194, 2016, LIKVIDACIJA,
  9. PP „INTERTRADE“ VIŠEGRAD, 1-235, 2016, LIKVIDACIJA,
  10. PP „IZVOR“ HAN PIJESAK, 1-220, 2017, LIKVIDACIJA,
  11. PP „ILIONLUMEN“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-288, 2016, LIKVIDACIJA,
  12. PP „INDPOSTING“ SOKOLAC, 1-1288, 2020, LIKVIDACIJA,
  13. PP „INSTITUT SVETI JOVAN“ PALE, 1-467, 2011, LIKVIDACIJA,
  14. PP „INCOLL“ SOKOLAC, 1-486, 2017, LIKVIDACIJA,
  15. PP „INTER-PROMET“ ROGATICA, 1-1305, 2020, LIKVIDACIJA,
  16. PP „IGO-TEX“ 1-1087, 2019, LIKVIDACIJA,
  17. PP „IMPULS“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-624, 2017, LIKVIDACIJA,
  18. DP „INSTITUT ZA SAOBRAĆAJ, ISTRAŽIVANJE, PROJEKTOVANJE, INŽENJERING“ PALE, 1-718, 2017, LIKVIDACIJA,
  19. PP „IGALO“ PALE, 1-841, 2018, LIKVIDACIJA,
  20. PP „INETRPREVOZ“ ŠEKOVIĆI, 1-840, 2018, LIKVIDACIJA,
  21. PP „ILNEX“ PALE, 1-928, 2019, LIKVIDACIJA,
  22. PP „IGP FIDIJA“ PALE, 1-979, 2019, LIKVIDACIJA,
  23. PP „INEX-TERMOKOMERC“ VLASENICA, 1-974, 2019, LIKVIDACIJA,
  24. PP „IZOPREM-DM“ PALE, 1-1127, 2019, LIKVIDACIJA,
  25. PP „ITX“ SOKOLAC, 1-1120, 2019, LIKVIDACIJA,
  26. ODP „INTAL“ MILIĆA, 1-1601, 2017, STEČAJ,
  27. PP „INTER GRIFON TRADE“ ŠEKOVIĆI, 1-1414, 2011, STEČAJ,
  28. PP „IZOTERMIKA“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-490,
  29. PP „INVESTENERGO“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1720, 2021, LIKVIDACIJA,
  30. „INTIMA“ SRPSKA ILIDŽA, 1-1521, 2020, LIKVIDACIJA,
  31. PP „ILKOM“ MILIĆI, 1-1457, 2019, LIKVIDACIJA,
  32. „INVING“ VLASENICA, 1-1412, 2015, LIKVIDACIJA,
  33. „INTERNACIONAL-PRES“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-2091, 2012, LIKVIDACIJA,
  34. DOO „ITALIBIHCAR“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-2349, 2008, LIKVIDACIJA,
  35. AD „IGRIŠTE“ VLASENICA, 1-2698, 2018, STEČAJ,
  36. DOO „INTRONIK“ PALE, 1-2726, 2014, STEČAJ,
  37. APOTEKA „IVA“ ŠEKOVIĆI, 4-129, 2021, LIKVIDACIJA,
  38. DOO „ITALKOM“ MILIĆI, 1-3395, 2021, LIKVIDACIJA,
  39. DOO „ITM“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-3838, 2014, LIKVIDACIJA,
  40. DOO „ITALY“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-3826, 2016, LIKVIDACIJA,
  41. DOO „IMMUNO PHARM“ VIŠEGRAD, 1-3653, 2022, LIKVIDACIJA,
  42. DOO "INSTALATER" ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-1043, 2024, LIKVIDACIJA,
  43. DOO „IMPREGNACIJA“ PALE, 1-3807, 2023, LIKVIDACIJA,
  44. INSTALATER d.o.o. , 1-1043, 2024, likvidacija.

  J

  1. JP „SRPSKI RADIO GRBAVICA“ 1-38, 1995,
  2. JKP ZA SAHRANE I UPRAVLJANJE GROBLJIMA „POKOP“ 1-60, 2016, LIKVIDACIJA,
  3. JP „SARAJEVOSTAN“ 1-59, 2017, LIKVIDACIJA,
  4. MP „JAVNOST“ PALE, 1-12, 2017, LIKVIDACIJA,
  5. DP „JADAR“ MILIĆI, 1-996, 2019, LIKVIDACIJA,
  6. PP „JAMB“ PALE, 1-661, 2017, LIKVIDACIJA,
  7. PP „JOJA“ PALE, 1-1265, 2020, LIKVIDACIJA,
  8. PP „JETI“ VLASENICA, 1-254, 2017, LIKVIDACIJA,
  9. PP „JUGOPROM“ ŠEKOVIĆI, 1-373, 2008, LIKVIDACIJA,
  10. PP „JETO-PROM“ PALE, 1-425, 2017, LIKVIDACIJA,
  11. PP „JANJA“ ISTOČNO SARAJEVO1-466, 2017, LIKVIDACIJA,
  12. JKP „JAVOR“ HAN PIJESAK, 1-502, 2022, STEČAJ,
  13. PP „JADAR-PROMET“ MILIĆI, 1-627, 2018, LIKVIDACIJA,
  14. PP „JEDRO“ HAN PIJESAK, 1-704, 2017, LIKVIDACIJA,
  15. PP „J.N-INTERNACIONALE“ PALE, 1-836, 2018, LIKVIDACIJA,
  16. PP „JOVANA K-A“ ROGATICA, 1-920, 2018, LIKVIDACIJA,
  17. PP „JENIX“ SOKOLAC, 1-982, 2019, LIKVIDACIJA,
  18. PP „JOMERC“ SOKOLAC, 1-1130, 2019, LIKVIDACIJA,
  19. ODP „JAHORINKA“ MOKRO-PALE, 1-1018, 2012, STEČAJ,
  20. PP „JOKER-PROM“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-924, 2015, STEČAJ 21. PP „JONIK“ 1-134, 1998,
  22. PP „JUHAS TURS“ VIŠEGRAD, 1-2046, 2014, STEČAJ,
  23. „JAHORINA TRGOVINA“ 1-2193, 2009, STEČAJ,
  24. DOO „JANJIĆ -KOMERC“ VIŠEGRAD, 1-2538, 2016, STEČAJ,
  25. DOO „JAHORINA -TOURS“ PALE, 1-3291, 2016, STEČAJ,
  26. DOO „JEDINSTVO-INŽENJERING“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-2383, 2014, LIKVIDACIJA,
  27. DOO „JAHORINA INFO“ PALE, 2017, LIKVIDACIJA,
  28. JASNA a.d. Rogatica, 1-313, 2024, stečaj.

  K

  1. JP „KOMUNALAC“ HADŽIĆI, 1-14, 2017, LIKVIDACIJA,
  2. PP „KATARINA-EXPORT-IMPORT“ VIŠEGRAD, 1-8, 2016, LIKVIDACIJA,
  3. DP „KRISTAL“ NOVO SARAJEVO, 1-29, 2016, LIKVIDACIJA,
  4. PP „KRUNS“ SOKOLAC, 1-1197, 2019, LIKVIDACIJA,
  5. MP „KLAONICA“ AGROKOMBINAT ROGATICA, 1-193, 1995, LIKVIDACIJA,
  6. KTK-VISOKO, FABRIKA OBUĆE SOKOLAC, 1-100, 1997, STEČAJ,
  7. ODP „KLIMAKOMERC“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1013, 2019, LIKVIDACIJA,
  8. PP „KORSA“ SOKOLAC, 1-1248, 2019, LIKVIDACIJA,
  9. PP „KOMERC-BOKI“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-260, 2017, LIKVIDACIJA,
  10. PP „KETI-S“ PALE, 1-310, 2017, LIKVIDACIJA,
  11. PP „KOPROM“ SOKOLAC, 1-1224, 2019, LIKVIDACIJA,
  12. PP „KOVAČ“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-323, 2017, LIKVIDACIJA,
  13. PP „KAVANJI“ – DOO „KAMENKO“ ROGATICA, 1-357, 2012, LIKVIDACIJA,
  14. PP „KORPAL“ PALE, 1-389, 2017, LIKVIDACIJA,
  15. PP „KARIOKE“ SARAJEVO, 1-428, 2018, LIKVIDACIJA,
  16. PP „KOTA“ ŠEKOVIĆI, 1-483, 2018, LIKVIDACIJA,
  17. PP „KREŠTALICA“, 1-495, 2001, LIKVIDACIJA,
  18. PP „KALCEDON“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-528, 2013, LIKVIDACIJA,
  19. PP „KUSMES.COMMERCE“ PALE, 1-596, 2018, LIKVIDACIJA,,
  20. PP „KURTUMA-KOMERC“ VLASENICA, 1-621, 2018, LIKVIDACIJA,
  21. PP „KRALJ-KOMERC“ VLASENICA, 1-677, 2018, LIKVIDACIJA,
  22. PP „KUKOR“ PALE, 1-683, 2017, LIKVIDACIJA,
  23. PP „KOŠUTA“ ŠEKOVIĆI, 1-735, 2017, LIKVIDACIJA,
  24. PP „KIKA-PROM“ ŠEKOVIĆI, 1-715, 2017, LIKVIDACIJA,
  25. PP „KANC“ SRPSKO SARAJEVO, 1-898, 2019, LIKVIDACIJA,
  26. PP „KUM“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-933, 2019, LIKVIDACIJA,
  27. PP „KONING“ VIŠEGRAD, 1-1000, 2019, LIKVIDACIJA,
  28. ODP „KOŽARSKO-TEKSTILNI KOMBINAT ALHOS“ SOKOLAC, 1-1028, 2019, STEČAJ,
  29. PP „KAS“ VIŠEGRAD, 1-854, 2018, LIKVIDACIJA,
  30. PP „KULTURA“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1083, 2019, LIKVIDACIJA,
  31. PP „KLASIK“ , 1-1205, 2019, LIKVIDACIJA,
  32. PP „KRUNA PROMET“ , 1-1027, 2019, LIKVIDACIJA,
  33. PP „KORAK“, 1-1116, 2019, LIKVIDACIJA,
  34. PP „KEDARA“ VIŠEGRAD, 1-849, 2018, LIKVIDACIJA,
  35. PP „KONNT-COMERC“ UVAC, 1-1207, 2019, LIKVIDACIJA,
  36. PP „KOLE-D-B“ PALE, 1-1316, 2012, STEČAJ,
  37. „KIKO“, 1-1761, 2008, LIKVIDACIJA,
  38. „KODEKS“ SRPSKA ILIDŽA, 1-1819. 2017, LIKVIDACIJA,
  39. „KOLOTURA“ ROGATICA, 1-222, 2016, LIKVIDACIJA,
  40. DOO „KOLUBARA“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-2295, 2010, LIKVIDACIJA,
  41. DOO „KRIN“ PALE, 1-2345, 2012, LIKVDACIJA,
  42. DOO „KOMPANIJA MERKUR“ 1-2421, 2011, STEČAJ,
  43. DOO „KONTING“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-2444, 2015, LIKVIDACIJA,
  44. DOO „KONTAKT TOURS“ PALE, 1-2639, 2017, LIKVIDACIJA,
  45. ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA KANINUS VLASENICA, 4-126, LIKVIDACIJA,
  46. DOO „KLISARA“ VLASENICA, 1-3966, 2019, STEČAJ,
  47. KLUB ZA DJECU „MILICA“ ROGATICA, 3-51, 2022, LIKVIDACIJA,
  48. DOO „KOLOS“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-364, 2024, STEČAJ,
  49. Društvo za projektovanje, inženjering, usluge i proizvodnju "KOLOS" d.o.o. Istočna Ilidža - u stečaju, 1-364, 2024, stečaj.

  L

  1. PP „LIDMES“, 1-42, 1998, LIKVIDACIJA,
  2. PP „LIMING“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-660, 2018, LIKVIDACIJA,
  3. PP „LIDER-TRADE“ PALE, 1-1315, 2021, LIKVIDACIJA,
  4. PP „LUKIĆ I SIN“ VIŠEGRAD, 1-1282, 2019, LIKVIDACIJA,
  5. PP „LIMEX“ 1-53, 2016, LIKVIDACIJA,
  6. PD „LOVNICA“ ŠEKOVIĆI, 1-2670, 2016, LIKVIDACIJA,
  7. PP „LORD“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1281, 2021, LIKVIDACIJA,
  8. PP „LUKE“ 1-1266, 2020, LIKVIDACIJA,
  9. PP „LUČIĆ“, 1-1291, 2019, LIKVIDACIJA,
  10. PP „LEZARD“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1216, 2019, LIKVIDACIJA,
  11. ODP „LASTIŠ I ŠIPKA“ 1-269, 2011, STEČAJ,
  12. PP „LUKA I SINOVI“ SARAJEVO, 1-263,2016, LIKVIDACIJA,
  13. PP „LISINA“ SOKOLAC, 1-498, 2007, LIKVIDACIJA,
  14. PP „LA TOUR“ PALE, 1-592, 2017, LIKVIDACIJA,
  15. PP „LOOK TRADE“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-713, 2018, LIKVIDACIJA,
  16. PP „LIZDEK“SOKOLAC, 1-748, 2017, LIKVIDACIJA,
  17. PP „LAKI“ PALE, 1-1478, 2019, LIKVIDACIJA,
  18. PP „LIBRA“ PALE, 1-820, 2018, LIKVIDACIJA,
  19. PP „LOVĆEN“ SARAJEVO, 1-845, 2018, LIKVIDACIJA,
  20. PP „LUKAS MB“, 1-1537, 2020, LIKVIDACIJA,
  21. ODP „LIM“ 1-1594, 2014, STEČAJ,
  22. „LIK-KAMENOREZAC“ SOKOLAC, 1-1698, 2018, LIKVIDACIJA,
  23. PP „LABAMBA-FUNGI“ SOKOLAC, 1-426, 2017, LIKVIDACIJA,
  24. PP „LORIST“ VLASENICA, 1-1489, 2020, LIKVIDACIJA,
  25. PP „LISINA RC“ PALE, 1-259, 2018, STEČAJ,
  26. PP „LU-ŠPED“ PALE, 1-308, 2016, LIKVIDACIJA,
  27. „LION“ VLASENICA, 1-1519, 2019, LIKVIDACIJA,
  28. „LUCKY“ HAN PIJESAK, 1-1487, 2019, LIKVIDACIJA,
  29. „LIMUIR“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1941, 2018, LIKVIDACIJA,
  30. „LIBRA“ HAN PIJESAK, 1-1238, 2019, LIKVIDACIJA,
  31. DOO „LIDER-CONTROL“ SOKOLAC, 1-2436, 2020, LIKVIDACIJA,
  32. DOO „LEND“ PALE, 1-2608, 2012, LIKVIDACIJA,
  33. DOO „LD“ PALE, 1-2697, 2019, LIKVIDACIJA,
  34. DOO „LOGOS“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-3772, 2017, STEČAJ,
  35. DOO „LA-MA“ PALE, 1-3822, 2017, LIKVIDACIJA,
  36. DOO „LUČEVIK“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-3774, 2018, STEČAJ

  LJ

  M

  1. PP „MINELIST“ PALE, 1-7, 2017, LIKVIDACIJA,
  2. PP „MDV“ VLASENICA, 1-1263, 2016, STEČAJ,
  3. PP „MARCEL“, 1-1460, 2013, STEČAJ,
  4. PP „MOS-PROMET“ , 1-1244, 2019, LIVKIDACIJA,
  5. PP „M“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-1003, 2019, LIKVIDACIJA,
  6. PP „MG-KOMERC“ , 1-1477, 2018, LIKVIDACIJA,
  7. PP „MAČAK“ SOKOLAC, 1-45, 2016, LIKVIDACIJA,
  8. DP „METALAC“ VIŠEGRAD, 1-121, 2011, STEČAJ,
  9. PP „MIG-PETROL“ PALE, 1-157, 2018, LIKVIDACIJA,
  10. PP „MAJSTOROVIĆ“ PALE, 1-219, 2016, LIKVIDACIJA,
  11. PP „MIROX-TREND“ VLASENICA, 1-241, 2017, LIKVIDACIJA,
  12. PP „MM“ VIŠEGRAD, 1-237, 2017, LIKVIDACIJA,
  13. PP „MARTEX“ PALE, 1-760, 2018, LIKVIDACIJA,
  14. PP „MERKUR“ PALE, 1-1492, 2019, LIKVIDACIJA,
  15. PP „MDS TRADE“ 1-316, 2002, LIKVIDACIJA,
  16. PP „MILD EXPORT COMMERCE“ 1-262, 2016, LIKVIDACIJA,
  17. PP „MILOŠ“ SRPSKO SARAJEVO, , 1-1098, 2019, LIKVIDACIJA,
  18. PP „MALIŠIĆ“ ROGATICA, 1-334, 2017, LIKVIDACIJA,
  19. PP „MAG-BIZNIS“ PALE, 1-370, 2018, LIKVIDACIJA,
  20. PP „MGN“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-371, 2017, LIKVIDACIJA,
  21. PP „MIRO I SRĐAN“ SOKOLAC, 1-376, 2018, LIKVIDACIJA,
  22. PP „MIRAŽ“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-368, 2017, LIVKIDACIJA,
  23. PP „MAGNET“ NOVO GORAŽDE, 1-397, 2019, LIKVIDACIJA,
  24. PP „MARK-IMPEX“ VIŠEGRAD, 1-331, 2016, LIKVIDACIJA,
  25. PP „MIVA“ PALE, 1-361, 2017, LIKVIDACIJA,
  26. PP „MAGIS“ PALE, 1-435, 2017, LIKVIDACIJA,
  27. PP „MG“ SOKOLAC, 1-449, 2017, LIKVIDACIJA,
  28. PP „MIG-M“ PALE, 1-487, 2014, STEČAJ,
  29. PP „MOS-TRADE“ , 1-471, 2017, LIKVIDACIJA,
  30. PP „MADONA“ ROGATICA, 1-529, 2011, LIKVIDACIJA,
  31. PP „MERMER“ ŠEKOVIĆI, 1-1855, 2012, ŠEKOVIĆI,
  32. PP „MIG 2“ VIŠEGRAD, 1-590, 2017, LIKVIDACIJA,
  33. PP „MARKONE“ SOKOLAC, 1-594, 2017, LIKVIDACIJA,
  34. PP „MONTAŽA“ GORAŽDE, 1-603, 2016, STEČAJ,
  35. PP „MINPREKS COMP“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-936, 2023, LIKVIDACIJA,
  36. PP „MISIMO“ ISTOČNI STARI GRAD, 1-1260, 2019, LIKVIDACIJA,
  37. PP „METALPROMET-PB“ PALE, 1-628, 2015, LIVKIDACIJA,
  38. PP „MEDI-KOMERC“ HAN PIJESAK, 1-643, 2017, LIKVIDACIJA,
  39. PP „MARIOKI“ SOKOLAC, 1-654, 2017, LIKVIDACIJA,
  40. PP „MILIDRAG“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-655, 2017, LIKVIDACIJA,
  41. PP „MIDEAL“ PALE, 1-649, 2018, LIVKIDACIJA,
  42. PP „MARIĆ“ ROGATICA, 1-688, 2018, LIKVIDACIJA,
  43. PP „MANDIĆ“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-593, 2017, LIKVIDACIJA,
  44. PP „MIBAS“ SOKOLAC, 1-700, 2017, LIKVIDACIJA,
  45. PP „MAMA“ NOVO GORAŽDE, 1-695, 2017, LIKVIDACIJA,
  46. PP „MARI-STEF“ SRPSKO SARAJEVO, 1-722, 2017, LIKVIDACIJA,
  47. PP „MIRKOVIĆ“ VIŠEGRAD, 1-739, 2018, LIKVIDACIJA,
  48. PP „MAXI-KOMERC“ PALE, 1-752, 2018, LIKVIDACIJA,
  49. PP „MK-KOMERC“ PALE, , 1-756, 2017, LIKVIDACIJA,
  50. PP „METALEX-KOMERC“ NOVO GORAŽDE, 1-710, 2018, LIKVIDACIJA,
  51. PP „MANIFOLD“ SOKOLAC, 1-799, 2018, LIKVIDACIJA,
  52. PP „MADELA“ SOKOLAC, 1-863, 2019, LIKVIDACIJA,
  53. PP „MAK“ SRPSKO SARAJEVO, 1-866, 2019, LIKVIDACIJA,
  54. PP „MIMO“ PALE, 1-774, 2017, LIKVIDACIJA,
  55. PP „MINECO“S“ SRPSKOS ARAJEVO, 1-904, 2018, LIKVIDACIJA,
  56. PP „MG TOURS“ VIŠEGRAD, 1-917, 2019, LIKVIDACIJA,
  57. PP „MAJA-KOMERC“ PALE, 1-918, 2019, LIVKIDACIJA,
  58. PP „METAL-HEMIKALIJE“ PALE, 1-918,
  59. PP „MERKATURA“ PALE, 1-901, 2019, LIKVIDACIJA,
  60. PP „MEGA PROM“ VIŠEGRAD, 1-956, 2019, LIKVIDACIJA,
  61. PP „MINERVA“ SRPSKO SARAJEVO, 1-968, 2019, LIKVIDACIJA,
  62. PP „MGS-COMERCE“ VIŠEGRAD, 1-970, 2019, LIKVIDACIJA,
  63. PP „MALDEN“ SRPSKO SARAJEVO, 1-985, 2019, LIKVIDACIJA,
  64. PP „MS PROMET“ SOKOLAC, 1-980, 2019, LIKVIDACIJA,
  65. PP „MOMO-COMERC“ SOKOLAC, 1-922, 2019, LIKVIDACIJA,
  66. PP „MD TEHNOPROM INŽINJERING“ SOKOLAC, 1-755, 2018, LIKVIDACIJA,
  67. PP „MB BAMBI“ 1-905, 2018, LIKVIDACIJA,
  68. PP „MEDICOM“ 1-1089, 2005, LIKVIDACIJA,
  69. PP „MIP KOMERC“ SOKOLAC, 1-1053, 2019, LIKVIDACIJA,
  70. PP „MARDŽO-PROM“ , 1-1076, 2019, LIKVIDACIJA,
  71. PP „MS“ SOKOLAC, 1-1066, 2019, LIKVIDACIJA,
  72. PP „MAGNUM“ PALE, 1-1093, 2019, LIKVIDACIJA,
  73. PP „MAGNUS“ PALE, 1-1113, 2019, LIKVIDACIJA,
  74. PP „MBL-KOMERC“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1133. 2019, LIKVIDACIJA,
  75. PP „MATIĆ“ UVAC, 1-1183, 2019, LIKVIDACIJA,
  76. PP „MIRPROM“ SOKOLAC, 1-990, 2019, LIKVIDACIA,
  77. PP „MTN-KOMERC“ PALE, 1-469, 2019, LIKVIDACIJA,
  78. PP „METALTEHNA“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-462, 2017, LIKVIDACIJA,
  79. PP „MASTERPROM“ SOKOLAC, 1-1567, 2020, LIKVIDACIJA,
  80. PP „MAKI“ PALE, 1-317, 2017, LIKVIDACIJA,
  81. PP „MACUN“ SOKOLAC, 1-830, 2018, LIKVIDACIJA,
  82. ODP „METALGAS“ VIŠEGRAD, 1-154, 2008, STEČAJ,
  83. „MASTER-AIR“ SRPSKO SARAJEVO, 1-742, 2018, LIKVIDACIJA,
  84. „MILE - KOMERC“ PALE, 1-1484, 2019, LIKVIDACIJA,
  85. „MUNJA-KOMERC“ , 1-1462, 2020, LIKVIDACIJA,
  86. „MOSTEC“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-471, 2017, LIKVIDACIJA,
  87. „MEDIA“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1999, 2012, STEČAJ,
  88. „MOBILIJA-PRODUKT“ MILIĆI, 1-2029, 2020, LIKVIDACIJA,
  89. ODP „MEKOTE“ HAN PIJESAK, 1-1994, 2016, STEČAJ,
  90. „M.I.M.I.“, 1-2213, 2009, LIKVIDACIJA,
  91. DOO „MIS-STAMAL“ SOKOLAC, 1-2281, 2012, LIKVIDACIJA,
  92. DOO „MD EXPORT-IMPORT“ ŠEKOVIĆI, 1-2335, 2019, LIKVIDACIJA,
  93. DOO „MUMOVIĆ“ SOKOLAC, 1-2504, 2019, LIKVIDACIJA,
  94. DOO „MAXI-KOMERC“PALE, 1-2539, 2020, LIKVIDACIJA,
  95. DOO „METALGAS-U“ , 1-2572, 2020, LIKVIDACIJA,
  96. DOO „M DESIGN“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-2686, 2023, LIKVIDACIJA,
  97. DOO „MILE 2000“, 1-2693, 2013, LIKVIDACIJA,
  98. DOO „MERY“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-3837, 2012, LIKVIDACIJA,
  99. DOO „MNB“ , 1-3717“, LIKVIDACIJA,
  100. „MILE STONE CONSULTING“ D.O.O. , 1-3480, 2022, LIKVIDACIJA,
  101. ZU GRADSKA APOTEKA „M-PHARM“ VIŠEGRAD, 4-125, 2016, LIKVIDACIJA,
  102. DOO „MIKROFINANS INVEST“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-3775, 2018, STEČAJ,
  103. ZU APOTEKA MEDICA ISTOČNO SARAJEVO, 2017, LIKVIDACIJA,
  104. DOO „MKD MONEDA“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-4700, 2020, LIKVIDACIJA,
  105. DOO „MIKO-KOMERC“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-1635, 2024, LIKVIDACIJA,
  105. DOO „MESNA INDUSTRIJA-ČOLOVIĆ“ SOKOLAC, 89-01-0006-09 (1-1234), 2024, STEČAJ,
  106. Preduzeće za proizvodnju, preradu i promet robe na veliko i malo, pružanje usluga i spoljnu trgovinu "MESNA INDURSTRIJA-ČOLOVIĆ" d.o.o. Sokolac - u stečaju, 1-1234. 2024, stečaj,
  207. "MIKO-KOMERC" Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu na malo i veliko d.o.o. Istočna Ilidža, 1-1635, 2024, likvidacija.

  N

  1. PP „NARTEX“ PALE, 1-1308, 2016, LIKVIDACIJA,
  2. PP „NORD-CHEMI INA“ ŠEKOVIĆI, 1-798, 2019, STEČAJ,
  3. PP „NEKTARINA“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1164, 2018, LIKVIDACIJA,
  4. DP KONFEKCIJA „NAPREDAK“ VIŠEGRAD, 1-155, 2016, STEČAJ,
  5. PP „NEVEN“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-526, 2018, LIKVIDACIJA,
  6. PP „NOVI PUT“ PALE, 1-1206, 2019, LIKVIDACIJA,
  7. PP „NINPROM“ , 1-1398, 2021, LIKVIDACIJA,
  8. PP „NEROS“ MILIĆI, 1-335, 2018, LIKVIDACIJA,
  9. PP „NATAŠA“ , 1-377, 2017, LIKVIDACIJA,
  10. PP „NIDŽO“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-465, 2017, LIKVIDACIJA,
  11. PP „NOVO-EKSPORT“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-455, 2017, LIKVIDACIJA,
  12. PP „NENO“ PALE,1-1532, 2020, LIKVIDACIJA,
  13. JP „NARODNI UNIVERZITET“ , 1-681, 2017, LIKVIDACIJA,
  14. PP „NGM-COMPANY“ ŠEKOVIĆI, 1-761, 2018, LIKVIDACIJA,
  15. PP „NIŠ“SOKOLAC, 1-896, 2019, LIKVIDACIJA,
  16. PP „NTN“ , 1-993, 2019, LIKVIDACIJA,
  17. PP „NOPAL“ SRPSKA ILIDŽA, 1-1059, 2019, LIKVIDACIJA,
  18. PP „NALAS“ PALE, 1-1103, 2019, LIKVIDACIJA,
  19. PP „NOVI AGROKOM“ SOKOLAC, 1-1135, 2019, LIKVIDACIJA,
  20. ODP „NAPREDAK“ HAN PIJESAK, 1-1159, 2012, STEČAJ,
  21. PP „NS“ , 1-327, 2020, LIKVIDACIJA,
  22. „NEDIĆ“ ROGATICA, 1-1073, 2019, LIKVIDACIJA,
  23. „NOVAK-JOVAN“ , 1-2037, 2008, LIKVIDACIJA,
  24. „NERC-KOMPANI“ SRPSKO SARAJEVO, 1-730, 2018, LIKVIDACIJA,
  25. DOO „NAR-B“ SRPSKO SARAJEVO, 1-2274, 2013, LIKVIDACIJA,
  26. DOO „NO LIMIT DRINČIĆ“ , 1-2513, 2013, LIKVIDACIJA,
  27. DOO „NOVA ART DEKOR“ NOVO GORAŽDE, 1-2647, 2018, LIKVIDACIJA,
  28. AD „NOVA POLIMKA“ RUDO, 1-3620, 2019, STEČAJ,
  29. JP „NOVA TOPLANA“ SOKOLAC, 3-76,2014. STEČAJ

  NJ

  1. PP „NJEGOVANOVIĆ“ PALE, 1-497, 2018, LIKVIDACIJA

  O

  1. DP „OTOKA“ ILIDŽA, 1-227, 2010, LIKVIDACIJA,
  2. NIP „OGNJIŠTE“, 1-184, 2017, LIKVIDACIJA,
  3. PP „OLIMPIK TOURS“ PALE, 1-1217, 2019, LIKVIDACIJA,
  4. PP „OKSIGEN“ ROGATICA, 1-1287, 2019, LIKVIDACIJA,
  5. PP „OPEKUM“ ILIDŽA, 1-923, 2019, LIKVIDACIJA,
  6. PP „OV-MARKOVIĆ-DIJ“ PALE, 1-632, 2012, LIKVIDACIJA,
  7. PP „OBO“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-659, 2017, LIKVIDACIJA,
  8. PP „ORANGE“ HAN PIJESAK, 1-712, 2018, LIKVIDACIJA,
  9. PP „ORAH“ TRNOVO, 1-750, 2018, LIKVIDACIJA,
  10. PP „OMLADINAC“ ROGATICA, 1-809, 2018, LIKVIDACIJA,
  11. PP „18.NOVEMBAR“ SOKOLAC, 1-973, 2019, LIKVIDACIJA,
  12. PP „OBNOVA-INVEST“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1131, 2019, LIKVIDACIJA,
  13. PP „OMNIA“ PALE, 1-1485, 2019, LIKVIDACIJA,
  14. PP „OFICIJUM“ ROGATICA, 1-1323, 2020, LIKVIDACIJA,
  15. PP „ORBITAL“ PALE, 1-1535, 2019, LIKVIDACIJA,
  16. „OBRADOVIĆ-MN“ SOKOLAC, 1-983, 2019, LIKVIDACIJA,
  17. „8.MAJ“ VLASENICA, 1-1793, 2011, LIKVIDACIJA,
  18. „OČIKOR“ ROGATICA, 1-1786, 2016, STEČAJ,
  19. „ORBIT“ VIŠEGRAD, 1-1895,2002, LIKVIDACIJA

  P

  1. PP „PAKLENIK“, 1-21, 2016, LIKVIDACIJA,
  2. PRIVREDNA BANKA SARAJEVO, 1-4, 1995, LIKVIDACIJA,
  3. PP „PAND-COMERC“ ILIDŽA, 1-25, 2017, LIKVIDACIJA,
  4. PP „PERKOVIĆ“, ILIJAŠ, 1-10, 2017, LIKVIDACIJA,
  5. DOO „PLEJ-OFF-COMMERCE“, 1-72, 2017, LIKVIDACIJA,
  6. PP „PRESTIŽ“ SARAJEVO, 1-84, 2017, LIKVIDACIJA,
  7. DOO „PRATEKS“ PALE, 1-188, 2014, LIKVIDACIJA,
  8. PP „PRINT“ MOKRO, 1-1172, 2019, LIKVIDACIJA,
  9. DP „PAK CENTAR“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-1006, 2012, STEČAJ,
  10. PP „PAKOL“ PALE, 1-1496, 2018, LIKVIDACIJA,
  11. PP „PENELOPA“ PALE, 1-1325, 2021, LIKVIDACIJA,
  12. PP „PERIŠIĆ“ ROGATICA, 1-133, 2017, LIKVIDACIJA,
  13. DP „PEKARSTVO“ VLASENICA, 1-119, 2017, LIKVIDACIJA,
  14. PP „PARADŽINA“ MOKRO, 1-1539, 2020, LIKVIDACIJA,
  15. DP „POZAMENTARIJA-ELASTIK“ VLASENICA, 1-138, 1996, LIKVIDACIJA,
  16. PP „PROFESIONAL BIO“ PALE, 1-1307, 2016, STEČAJ,
  17. PP „PODGRAB“ PALE, 1-1264, 2019, LIKVIDACIJA,
  18. DP „PTT INŽENJERING“ PALE, 1-210, 2021, LIKVIDACIJA,
  19. PP „PODROMANIJA“ SOKOLAC, 1-245, 2017, LIKVIDACIJA,
  20. PP „PAVLOVIĆ“ PALE, 1-1465, 2019, LIKVIDACIJA,
  21. PP „PRINCEZA ALEKSANDRA“ SOKOLAC, 1-646, 2018, LIKVIDACIJA,
  22. PP „PONEKS“ PALE, 1-319, 2016, LIKVIDACIJA,
  23. ODP „PLANINSKO“ HAN PIJESAK, 1-1179, 2008, STEČAJ,
  24. PP „PLAMEN“ SOKOLAC, 1-470, 2017, LIKVIDACIJA,
  25. PP „PETRONIĆ“ ISTOČNI STARI GRAD, 1-1536, 2019, LIKVIDACIJA,
  26. PP „PINUS“ VIŠEGRAD, 1-405, 2018, LIKVIDACIJA,
  27. PP „PETROLEUM“ PALE, 1-415, 2017, LIKVIDACIJA,
  28. PP „PENI-TRADE“, 1-297, 2005, LIKVIDACIJA,
  29. PP „PEGY“ PALE, 1-1506, 2019, LIKVIDACIJA,
  30. PP „PEJOVIĆ“ PALE, 1-612, 2017, LIKVIDACIJA,
  31. PP „PRO-NEŠO-KOMERC“ PALE, 1-468, 2017, LIKVIDACIJA,
  32. PP „PEVIT“ ROGATICA, 1-448, 2018, LIKVIDACIJA,
  33. PP „POTEZ-KOMERC“ SOKOLAC, 1-481, 2017, LIKVIDACIJA,
  34. PP „PETRA“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-510, 2020, LIKVIDACIJA,
  35. PP „PETRO-KOMERC“ VIŠEGRAD, 1-478, 2018, LIKVIDACIJA,
  36. PP „PUNTO“ , 1-553, 2004, LIKVIDACIJA,
  37. PP „PALEX“ PALE, 1-1324, 2005, LIKVIDACIJA,
  38. PP „PODGORA“ MILIĆI, 1-629, 2015, LIKVIDACIJA,
  39. PP „PČ-DEVETAK“ SOKOLAC, 1-600, 2017, LIKVIDACIJA,
  40. PP „PASSANT“ PALE, 1-721, 2018, LIKVIDACIJA,
  41. PP „PRINCIPAL-GALL“ PALE, 1-787, 2018, LIKVIDACIJA,
  42. ODP „PAPIR-SERVIS“ , 1-783, 2018, LIKVIDACIJA,
  43. PP „PYLOX-COMMERCE“ 1-838, 2018, LIKVIDACIJA,
  44. ZUP „PROGRES“ SRPSKO GORAŽDE, 1-870, 2018, LIKVIDACIJA,
  45. ODP „PILANA VUČJA LUKA“ , 1-862, 2018, LIKVIDACIJA,
  46. PP „PROMEKS AG“ ŠEKOVIĆI, 1-890. 2019, LIKVIDACIJA,
  47. PP „PROMOŠPED“ UVAC, 1-960, 2008, LIKVIDACIJA,
  48. PP „PELEX“ ROGATICA, 1-972, 2019, LIKVIDACIJA,
  49. PP „PEGAZ“ MOKRO, 1-997, 2019, LIKVIDACIJA,
  50. PP „PETROPROM“ 1-998, 2019, LIKVIDACIJA,
  51. PP „PROSTOR“ SOKOLAC, 1-1038, 2019, LIKVIDACIJA,
  52. PP „POLJOKOM“ EXPORT-IMPORT, 1-1046, 2019, LIKVIDACIJA,
  53. PP „PRONOVA“ VIŠEGRAD, 1-1063, 2019, LIKVIDACIJA,
  54. PP „PIVKOM“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1108, 2019, LIKVIDACIJA,
  55. PP „PLANETA“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1148, 2019, LIKVIDACIJA,
  56. PP „PANIS“ ROGATICA, 1-1296, 2020, LIKVIDACIJA,
  57. PP „PROPLANAK“ , 1-645, 2005, LIKVIDACIJA,
  58. PP „PLAMEN INŽENJERING“ VLASENICA, 1-1149, 2019, LIKVIDACIJA,
  59. PP „PETRO-FARM“ VIŠEGRAD, 1-634, 2017, LIKVIDACIJA,
  60. PP „PALMEX“ PALE, 1-333, 2018, LIKVIDACIJA,
  61. PP „PRO KOMERC“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1277, 2020, LIKVIDACIJA,
  62. ODP „PLANINKA“ HAN PIJESAK, 1-1643, 2013, LIKVIDACIJA,
  63. PP „PROMET“ HAN PIJESAK, 1-150, 2017, LIKVIDACIJA,
  64. ODP „POLJOPRIVREDNIK“ RUDO, 1-1653, 210, STEČAJ,
  65. „POSEJDON“ VIŠEGRAD, 1-902, 2018, LIKVIDACIJA,
  66. „POLIMKA“ RUDO, 1-1803, 2008, STEČAJ,
  67. „PAPARAĆA-PROMET“ ŠEKOVIĆI, 1-1897, 2020, LIKVIDACIJA,
  68. „PLANEX“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1409, 2019, LIKVIDACIJA,
  69. „PUNIŠIĆ“ , 1-2131, 2007, LIKVIDACIJA,
  70. „PERKO“ , 1-2141, 2002, STEČAJ,
  71. „PROLETER“, 1-2223, 2009, STEČAJ,
  72. DOO „PANINI TRADE“ PALE, 1-2490, 2011, LIKVIDACIJA,
  73. POLIMKA RUDO, 1-1803, 2013, STEČAJ,
  74. DOO „PETAR“ VLASENICA, 1-2651, 2013, LIKVIDACIJA,
  75. DOO „PROVELJKOM“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-3716, 2017, STEČAJ,
  76. PP „PRIVREDNIK“ VLASENICA, 1-4476, 2009, LIKVIDACIJA.

  Q

  1. PP „QYITO-KOMERC“ PALE, 1-567, 2013, LIKVIDACIJA

  R

  1. PP „RADIĆ-CO“ PALE, 1-648, 2017, LIKVIDACIJA,
  2. MP „ROMANINKA“ 1-162, 2013, STEČAJ,
  3. DP „ROMANIJA“ SOKOLAC, 1-50, 2016, STEČAJ,
  4. „RAJLOVAC PROMET“ ROGATICA, 1-421, 2018, LIVIDACIJA,
  5. „ROMANIJA-PETROL“ SOKOLAC, 1-879, 1997, LIKVIDACIJA,
  6. PP „RABOTA“ PALE, 1-1293, 2011, LIKVIDACIJA,
  7. DP „RADNIK“ VLASENICA, 1-140, 2008, STEČAJ,
  8. PP „RAS“ PALE, 1-1351, 2019, LIKVIDACIJA,
  9. PP „RALE KOMERC“ , 1-867, 2006, LIKVIDACIJA,
  10. PP „RANKOMERC“ PALE, 1-213, 2017, LIKVIDACIJA,
  11. PP „REXON“ , 1-318, 2017, LIKVIDACIJA,
  12. PP „ROJAL“ 1-1505, 2003, LIKVIDACIJA,
  13. PP „RISS“ SOKOLAC, 1-365, 2017, LIKVIDACIJA,
  14. PP „RAIMPEKS“ PALE, 1-354, 2017, LIKVIDACIJA,
  15. PP „ROMSOK“ SOKOLAC, 1-385, 2017, LIKVIDACIJA,
  16. PP „RADAN“ PALE, 1-379, 2005, LIKVIDACIJA,
  17. PP „RUDIĆ-KOMERC“ PALE, 1-413, 2017, LIKVIDACIJA,
  18. PP „REPROM“ ROGATICA, 1-437, 2017, LIKVIDACIJA,
  19. JDP „RADIO ROMANIJA“ 1-543, 2007, STEČAJ,
  20. PP „RIBOKOMERC“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-782, 2018, LIKVIDACIJA,
  21. PP „RADAVA“ MILIĆI, 1-814, 2018, LIKVIDACIJA,
  22. PP „RASNO“ VIŠEGRAD, 1-850, 2018, LIKVIDACIJA,
  23. PP „RAČA“ ROGATICA, 1-1033, 2019, LIKVIDACIJA,
  24. PP „RAČANKA“ ROGATICA,
  25. PP „ROPAL“ PALE, 1-746, 2018, LIKVIDACIJA,
  26. PP „RADNA“ PALE, 1-1082, 2019, LIKVIDACIJA,
  27. PP „RUŽIĆ“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1097, 2019, LIKVIDACIJA,
  28. PP „RAZDOLJAC“ 1-1096, 2019, LIKVIDACIJA,
  29. PP „RAJKA“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1084, 2019, LIKVIDACIJA,
  30. PP „REMIX“ 1-512, 2005, LIKVIDACIJA,
  31. JDP „ROMANIJSKI BOŽUR“ SOKOLAC, 1-1167, 2016, STEČAJ,
  32. RADIO ISTOČNO SARAJEVO, 1-1171, 2020, STEČAJ,
  33. JP „RADIO ROGATICA“ ROGATICA, 11-1181, 2019, LIKVIDACIJA,
  34. PP „RAKETA“ RUDO, 1-1180, 2019, LIKVIDACIJA,
  35. PP „RUMAG“ 1-1586, 2007, LIKVIDACIJA,
  36. RMG D.O.O. 1-1504, 2023, STEČAJ,
  37. PP „RAJ-PROMET“ RUDO, 1-1595, 2010, LIKVIDACIJA,
  38. JDP „RADIO VISOČNIK“ HAN PIJESAK, 1-1273, 2014, STEČAJ,
  39. „RAJIĆ“ 1-1474, 2019, LIKVIDACIJA,
  40. ODP „ROMASOK“ , 1-2010, 2015, STEČAJ,
  41. „REVEX“ 1-1214, 2019, LIKVIDACIJA,
  42. JP „RADIO SOKOLAC“ , 1-2607, 2010, LIKVIDACIJA,
  43. DOO „RAZVITAK“ SOKOALC, 2014, LIKVIDACIJA,
  44. RAJAK – VOB d.o.o. Sokolac, 1-2163, 2024, likvidacija.

  S

  1. PP „SPEKTRA“ , 1-41, 2017, LIKVIDACIJA,
  2. „SORAB-TRADE“ , 1-61, 2015, LIKVIDACIJA,
  3. DP „SJEMEČ“ ROGATICA, 1-1597, 2011, STEČAJ,
  4. JP „SRPSKA ŠTAMPA“ PALE, 1-164, 2017, LIKVIDACIJA,
  5. PP „SNE-BOREX“ , 1-652, 2107, LIKVIDACIJA,
  6. PP „STAR-KOMERC“ VLASENICA, 1-461, 2017, LIKVIDACIJA,
  7. DP „SERVIS TRANS“ GORAŽDE, 1-249, 2008, STEČAJ,
  8. PP „STOJKOVIĆI PROMET“ 1-1530, 2020, LIKVIDACIJA,
  9. PP „SKOČO-INVEST-EXPORT“ 1-1151, 2019, LIKVIDACIJA,
  10. PP „S.B.“ 1-111, 2017, LIKVIDACIJA,
  11. PP „SARIMPEX“ 1-80, 2017, LIKVIDACIJA,
  12. PP „STANEKS-PROM“ 1-1400, 2008, LIKVIDACIJA,
  13. PP „SANDRIJANA“ PALE, 1-1192, 2019, LIKVIDACIJA,
  14. JP „STAN“ 1-1026, 2012, LIKVIDACIJA,
  15. PP „SANDRA“ -1-1257, 2019, LIKVIDACIJA,
  16. PP „SARISIMO“ PALE, 1-324, 2016, LIKVIDACIJA,
  17. PP „SLAĐANA“ VIŠEGRAD, 1-218, 2017, LIKVIDACIJA,
  18. PP „STUDIJ ZA PROJEKTOVANJE I DIZAJN“ VIŠEGRAD, 1-202, 2017, LIKVIDACIJA,
  19. PP „SOKO-PROMET“ SOKOLAC, 1-1160, 2019, LIKVIDACIJA,
  20. PP „SIRIJUS-B“ 1-1524, 2021, 2021,
  21. PP „SAFRIKAS“ SOKOLAC, 1-1070, 2019, LIKVIDACIJA,
  22. PP „SOLVENT KOMERC“ PALE, 1-1237, 2019, LIKVIDACIJA,
  23. PP „SANUS“ 1-349, 2017, LIKVIDACIJA,
  24. PP „SLAVIJA INVEST“ VIŠEGRAD, 1-348, 2016, LIKVIDACIJA,
  25. PP „SIROVINA-PROMET“ ROGATICA, 1-394, 2017, LIKVIDACIJA,
  26. PP „STOLE“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-433, 2017, LIKVIDACIJA,
  27. PP „SK“ SOKOLAC, 1-304, 2017, LIKVIDACIJA,
  28. PP „SLADEKS“ ROGATICA, ROGATICA, 1-416, 2017, LIKVIDACIJA,
  29. PP „SADEX“ VIŠEGRAD, 1-293, 2016, LIKVIDACIJA,
  30. PP „SLOGOPAPIR“ 1-434, 2017, LIKVIDACIJA,
  31. PP „STUPAR“ MILIĆI, 1-422, 2018, LIKVIDACIJA,
  32. PP „SEKUNDARNE SIROVINE“ ROGATICA, 1-546, 2019, LIKVIDACIJA,
  33. PP „SA-VENTO-KOMERC“ 1-591, 2017, LIKVIDACIJA,
  34. PP „SRĐO-PROM“ PALE, 1-4717, 2019, LIKVIDACIJA,
  35. PP „SPOK“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-657, 2017, LIKVIDACIJA,
  36. PP „SLIVLJA-KOMERC“ISTOČNO SARAJEVO, 1-457, 2017, LIKVIDACIJA,
  37. PP „SIMIĆ-KOMERC“ VIŠEGRAD, 1-635, 2015, LIKVIDACIJA,
  38. PP „STAKLOREKLAM“ 1-689, 1996, LIKVIDACIJA,
  39. PP „STARA GORA“ HAN PIJESAK, 1-670, 2017, LIKVIDACIJA,
  40. PP „SLOBO“ SARAJEVO, 1-727, 2018, LIKVIDACIJA,
  41. PP „SLOŽNA BRAĆA“ ŠEKOVIĆI, 1-729, 2018, LIKVIDACIJA,
  42. PP „SIMEK“ PALE, 1-325, 2017, LIKVIDACIJA,
  43. PP „SLAVUR“ PALE, 1-772, 2018, LIKVIDACIJA,
  44. PP „STAKLORAM“ EXPORT-IMPORT“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-878, 2019, LIKVIDACIJA,
  45. PP „S&R“ PALE, 1-876, 2018, LIKVIDACIJA,
  46. PP „SVETO TREJD“ ŠEKOVIĆI, 1-871, 2018, LIKVIDACIJA,
  47. PP „STERN“ SOKOLAC, 1-961, 2019, LIKVIDACIJA,
  48. PP „SBM-COMPANY“ ŠEKOVIĆI, 1-1020, 2019, LIKVIDACIJA,
  49. PP „S&S“ ROGATICA, 1-1019, 2019, LIKVIDACIJA,
  50. ODP „STIL“ VIŠEGRAD, 1-1037, 2019, LIKVIDACIJA,
  51. PP „SILVER-PINE“ PALE, 1-488, 2017, LIKVIDACIJA,
  52. „SRLE SOFT“ SOKOLAC, 1-516, 2021, LIKVIDACIJA,
  53. PP „SINEC-KOMERC“ 1-1080, 1999, LIKVIDACIJA,
  54. PP „SLOBODAN LET“ SOKOLAC, 1-1106, 2019, LIKVIDACIJA,
  55. PP „SARAJEVO-ELEKTRONIK“ SOKOLAC, 1-1101, 2019, LIKVIDACIJA,
  56. PP „SUN-CAR“ VIŠEGRAD, 1-1111, 2019, LIKVIDACIJA,
  57. DP „SPEKTA“ PALE, 1-1123, 2019, LIKVIDACIJA,
  58. PP „7.JANUAR“ VLASENICA, 1-1132, 2019, LIKVIDACIJA,
  59. PP „SIBINT“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1139, 2019, LIKVIDACIJA,
  60. MP „SCAN-COMPANY“ 1-1142, 2019, LIKVIDACIJA,
  61. ŠVEDSKI POSLOVNI CENTAR „SKANDIJUM“ 1-1136, 2019, LIKVIDACIJA,
  62. PP „SAM-PROM“ SOKOLAC, 1-1140, 2019, LIKVIDACIJA,
  63. PP „SOFATREJD“ 1-1308, 2016, STEČAJ,
  64. „SVEMARK“ VIŠEGRAD, 1-1329, 2020, LIKVIDACIJA,
  65. PP „SAMARDŽIĆ“ 1-1532, 2020, LIKVIDACIJA,
  66. PP „SJAJ“ 1-1543, 2020, LIKVIDACIJA,
  67. PP „SELECT-IMEX“ 1-1279, 2021, LIKVIDACIJA,
  68. PP „SIGURNOST“ 1-1044, 2019, LIKVIDACIJA,
  69. ODZP „SRPSKA ILIDŽA“, 1-16, 2017, LIKVIDACIJA,
  70. PP „SANDRIX“ PALE, 1-451, 2017, LIKVIDACIJA,
  71. PP „SRĐAN“ PALE, 1-1328, 2020, LIKVIDACIJA,
  72. PP „SP“ PALE, 1-381, 2017, LIKVIDACIJA,
  73. PP „SNE-BOREX“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-652, 2017, LIKVIDACIJA,
  74. PP „STARINA“ SOKOLAC, 1-506, 2020, LIKVIDACIJA,
  75. „SLAVIJA-KOMERC“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-284, 2016, LIKVIDACIJA,
  76. PP „STAKLOREKLAM“ VIŠEGRAD, 1-908, 2018, LIKVIDACIJA,
  77. PP „SILVER“ SOKOLAC, 1-1232, 2019, LIKVIDACIJA,
  78. PP „STIKOKOMERC“ UVAC, 1-1378, 2012, LIKVIDACIJA,
  79. PP „SIMKE-KOMERC“ PALE, 1-1206, 2020, LIKVIDACIJA,
  80. ODP „SIT“ MILIĆI, 1-1978, 2015, STEČAJ,
  81. DOO „SORAK“ 1-1069, 2019, LIKVIDACIJA,
  82. AD „STARA GORA“ ROGATICA, 1-1972, 2019, STEČAJ,
  83. DOO „STAKLOPOMEX“ 1-1821, 2018, STEČAJ,
  84. DOO „SASIG-LASTA“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-2418, 2020, LIKVIDACIJA,
  85. DOO „SAMBA“ 1-2423, LIKVIDACIJA, 2023,
  86. DOO „SIGNAL“ MILIĆI, 1-2645, 2015, LIKVIDACIJA,
  87. DOO „SAVA FILM“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-1147, 2019, LIKVIDACIJA,
  88. ZU AMBULANTA OPŠTE STOMATOLOGIJE SĐ CANINUS, 4-145, 2019, LIKVIDACIJA,
  89. DOO „SINGIDUNUM“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-1245, 2019, LIKVIDACIJA,
  90. ZU APOTEKA „SAVIĆ“ VLASENICA, 4-194, 2016, LIKVIDACIJA,
  91. DOO SUNRISE, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 2017, LIKVIDACIJA

  Š

  1. PP „ŠANAC“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1143, 2019, LIKVIDACIJA,
  2. PP „ŠILJ“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1150, 2019, LIKVIDACIJA,
  3. PP „ŠUMEX“ RUDO, 1-828, 2018, LIKVIDACIJA,
  4. PP „ŠEHOVAC“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-582, 2017, LIKIVDACIJA,
  5. DOO „ŠIPAD KOMERC INVESTGRUP“ 1-2442, 2016, LIKVIDACIJA,
  6. ŠIPAD KOMERC DRVOPROMET SOKOLAC, 1-54, 1996, LIKVIDACIJA,
  7. PP „6.MAJ“ MILIĆI, 1-819, 2020, LIKVIDACIJA,
  8. PP „ŠAMONI“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-1199, 2019, LIKVIDACIJA,
  9. PP „ŠAROVIĆ“ PALE, 1-780, 2018, LIKVIDACIJA,
  10. MDP „ŠIPAD EXPORT-IMPORT“ , 1-192, 2017, LIKVIDACIJA,
  11. PP „ŠUMOVINA - TRANS“ RUDOM, 1-228, 2018, LIKVIDACIJA,
  12. PP „ŠUKO LAV GMBH“ , 1-337, 2017, LIKIVDACIJA,
  13. PP „ŠARENAC“ SOKOLAC, 1-292, 2017, LIKVIDACIJA,
  14. PP „ŠINA-COMERCE“ 1-1169, , 2019, LIKVIDACIJA,
  15. PP „ŠALIĆI“ SOKOLAC, 1-723, 2018, LIKVIDACIJA,
  16. PP „ŠPEK“ HAN PIJESAK, 1-875, 2018, LIKVIDACIJA,
  17. PP „ŠOLAX“, 1-1107, 20119, LIKVIDACIJA,
  18. ŠEF d.o.o. , 1-1342, 2024, stečaj /p>

  T

  1. DOO „TEHNOTRANS“ ROGATICA, 1-63, 2014, STEČAJ,
  2. DP „TERETNI SAOBRAĆAJ“ ŠEKOVIĆI, 1-252, 1995, STEČAJ,
  3. TKAONICA ĆILIMA SARAJEVO, 1-185, 2013, LIKVIDACIJA,
  4. PP „TIKI“ SOKOLAC, 1-92, 2016, LIKVIDACIJA,
  5. DP „TEHNOGAS“ 1-678, 2008, STEČAJ,
  6. PP „TRILING“ PALE, 1-1323, 2020, LIKVIDACIJA,
  7. DP „TRŽNICA-PIJACA“ , 1-35, 2017, LIKVIDACIJA,
  8. D.D. „TEHNOTRANS“ , 1-63, 1995, LIKVIDACIJA,
  9. PP „TEŠANOVIĆ“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-187, 2017, LIKVIDACIJA,
  10. DP „TRGOSIROVINA“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-170, 2017, LIKVIDACIJA,
  11. PP „TILAVA“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-367, 2017, LIKVIDACIJA,
  12. PP „TRANSPROMET“ SOKOLAC, 1-399, 2017, LIKVIDACIJA,
  13. PP „TOŠA-KOMERC“ PALE, 1-338, 2017, LIKVIDACIJA,
  14. PP „TOPOLINO“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-375, 2016, LIKVIDACIJA,
  15. PP „TRUSINA“ 1-423, 2017, LIKVIDACIJA,
  16. PP „TEZGA--KOMERC“ 1-1212. 2019, LIKVIDACIJA,
  17. PP „TREBEVIĆ“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-431, 2018, LIKVIDACIJA,
  18. PP „TODOROVIĆ-KOMERC“ SOKOLAC, 1-500, 2017, LIKVIDACIJA,
  19. PP „TEHNOGRAF“ ROGATICA, 1-666, 2018, LIKVIDACIJA,
  20. PP „TROPI“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-662, 2017, LIKVIDACIJA,
  21. PP „TOŠIĆ“ SOKOLAC, 1-696, 2017, LIKVIDACIJA,
  22. PP „TEHNOPROJEKT“ SARAJEVO, 1-719, 2018, LIKVIDACIJA,
  23. TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA VIŠEGRAD, 3-31, 2015, LIKVIDACIJA,
  24. PP „TABAK PROM“ PALE, 1-740, 2018, LIKVIDACIJA,
  25. JKP „TRNOVO“ , 1-725, 1998, LIKVIDACIJA,
  26. PP „TRI KECA“ , 1-804, 2018, LIKVIDACIJA,
  27. PP „TEZAMOD“ SRPSKOS ARAJEVO, , 1-771, 2018, LIKVIDACIJA,
  28. PP „TOMIĆ“ VIŠEGRAD, 1-860, 2018, LIKVIDACIJA,
  29. PP „TEODORA“ SOKOLAC, 1-914, 2019, LIKVIDACIJA,
  30. PP „TERMINAL“ , 1-873, 2018, LIKVIDACIJA,
  31. PP „TRI-G“ PALE, 1-942, 2019, LIKVIDACIJA,
  32. PP „TRGOŠPED“, 1-927, 2005, LIKVIDACIJA,
  33. PP „TRIFUNOVIĆ COMPANY“ VIŠEGRAD, 1-988, 2019, LIKVIDACIJA,
  34. PP „TRIFUNOVIĆ“ VLASENICA, 1-1030, 2019, LIKVIDACIJA,
  35. PP „TEHNO INŽENJERING“ 1-1047, 2019, LIKVIDACIJA,
  36. PP „TERZIĆ“ , 1-1041, 2004, LIKVIDACIJA,
  37. ODP „TVORNICA PREČISTAČA ROGATICA“ , 1-1163, 2015, STEČAJ,
  38. PP „TESLA INŽINEJRING“ ROGATICA, 1-1193, 2015, LIKVIDACIJA,
  39. PP „TRI BRATA“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1118, 2019, LIKVIDACIJA,
  40. PP „TERIGMA“ RUDO, 1-1522, 2020, LIKVIDACIJA,
  41. JP „TOPLANE“ SOKOLAC, 1-1766, 2012, STEČAJ,
  42. „TRGOSPAVEKS-DŽOMIZO“ , 1-1813, 2010, LIKVIDACIJA,
  43. TEUTA SOKOLAC, 1-1982, 2019, LIKVIDACIJA,
  44. TIN PALE, 1-1001, 2019, LIKVIDACIJA,
  45. TABOO PALE, 1-2171, 2013, STEČAJ,
  46. TALANT ROGATICA, 1-1071, 2019, LIKVIDACIJA,
  47. DOO „TV-KABEL“ VIŠEGRAD, 1-2306, 2013, LIKVIDACIJA,
  48. DOO „TETAK“ PALE, , 1-2638, 2012, LIKVIDACIJA,
  49. DOO „3E“ PALE, 1-3412, 2022, LIKVIDACIJA,
  50. DOO „TIMEDIA“ VIŠEGRAD, 1-3791, 2019, LIKVIDACIJA.

  U

  1. MDP „UNIS-HOLDING“ SARAJEVO, 1-58, 2013, LIKVIDACIJA,
  2. „UNIS INŽINJERING“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-61, 2016, LIKVIDACIJA,
  3. „UNIS PRETIS HOLDING ALPRO“ ROGATICA, 1-203, 2016, LIKVIDACIJA,
  4. „UNIS ENERGOTEHNIKA“ PALE, 1-90, 2016, LIKVIDACIJA,
  5. „UNIS“ – TVORNICA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA SOKOLAC, 1-23, 2016, LIKVIDACIJA,
  6. UPI PREDUZEĆE ŽITOPROMET ISTOČNO SARAJEVO, 1-30, 2016, LIKVIDACIJA,
  7. „UNIS UNIDATA“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-68, 2017, LIKVIDACIJA,
  8. DOO „UNIS KOMERC“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-96, 2017, LIKVIDACIJA,
  9. UNIS HOLDING MGA ISTOČNA ILIDŽA, 1-181, 2017, LIKVIDACIJA,
  10. PP „UPA“ MILIĆI, 1-1486, 2019, LIKVIDACIJA,
  11. DP „UNIPROMET“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-216, 2017, LIKVIDACIJA,
  12. DP „UNIS HOLDING“ FABRIKA ZA PROIZVODNJU ČELIČNE ŽICE, 1-214, 1997, LIKVIDACIJA,
  13. UNIS HOLDING „POBJEDA“ NOVO GORAŽDE, 1-248, 2018, LIKVIDACIJA,
  14. „UNIS-PRETIS“ MOKRO, 1-203, 2016, STEČAJ,
  15. „UŠĆE“ VIŠEGRAD, 1-402, 2018, LIKVIDACIJA,
  16. AD „UNIS“ FABRIKA MAŠINA UNIS HOLDING GORAŽDE, 1-247, 2014, STEČAJ,
  17. MP „USA-RS BIZNIS“ PALE, 1-934, 2019, LIKVIDACIJA,
  18. URGENTNI CENTAR „KORAN“ PALE, 1-1283, 2019, LIKVIDACIJA,
  19. PP „UNIPROMET T-TP“ , 1-1600, 2001, LIKVIDACIJA,
  20. PTP „UVAC“ RUDO, 1-1208, 2019, LIKVIDACIJA,
  21. „UNION“ 1-1399, 2003, LIKVIDACIJA,
  22. „UROŠEVIĆ-KOMERC“ PALE, 1-1404, 2019, LIKVIDACIJA,
  23. UNIONINVEST a.d. Istočno Sarajevo, 1-733, 2023, STEČAJ.

  V

  1. PP „VIKTORIJA“ SOKOALC, 1-82, 2016, LIKVIDACIJA,
  2. „VIŠEGRAD TRANS“ VIŠEGRAD, 1-107, 2012, STEČAJ,
  3. PP „VIŠNJIĆ-KOMERC“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1406, 2019, LIKVIDACIJA,
  4. PP „VUKSATEX“ PALE, 1-1294, 2019, LIVKIDACIJA,
  5. PP „V.V.“ PALE, 1-1483, 2019, LIKVIDACIJA,
  6. P.D.I. „VARDA“ VIŠEGRAD, 1-123, 2012, STEČAJ,
  7. PP „VELMING“ SOKOLAC, 1-834, 2018, LIKVIDACIJA,
  8. PP „VIDIK“ SOKOALC, 1-1198, 2019, LIKVIDACIJA,
  9. PP „VRBANJA“ 1-3915, 2010, LIKVIDACIJA,
  10. PZP „VRELO BOSNE“, 1-179, 1996, LIKVIDACIJA,
  11. PP „VRAMIS“ 1-1231, 2003, LIKVIDACIJA,
  12. PP „VELKOM“ PALE, 1-1499, 2019, LIKVIDACIJA,
  13. PP „VENERA TREJD“ MARKETING PALE, 1-1312, 2019, STEČAJ,
  14. PP „VOLAN“ MOKRO-PALE, 1-1411, 2019, LIKVIDACIJA,
  15. AD „VIŠEGRAD PROMET“ VIŠEGRAD, 1-124, 2015, STEČAJ,
  16. PP „VELEPROMET“ MILIĆI, 1-1466, 2006, STEČAJ,
  17. PP „VLADIČIĆ“ MOKRO, 1-1222, 2019, LIKVIDACIJA,
  18. PP „VK-KOMERC“ PALE, 1-215, 2016, LIKVIDACIJA,
  19. PP „VIP-PROMET“ SOKOLAC, 1-212, 2016, LIKVIDACIJA,
  20. PP „VEKTOR“ PALE, 1-590, 2018, LIKVIDACIJA,
  21. PP „VEKI-KOMERC“ HAN PIJESAK, 1-250, 2018, LIKVIDACIJA,
  22. PP „VANJA“ PALE, 1-647, 2017, LIKVIDACIJA,
  23. PP „VTM“ SOKOLAC, 1-345, 2017, LIKVIDACIJA,
  24. PP „VUJADIN“ ISTOČNA ILIDŽA, 1-378, 2017, LIKVIDACIJA,
  25. PP „VARDA-KOMERC“ PALE, 1-408, 2017, LIKVIDACIJA,
  26. PP „VANIT“ PALE, 1-419, 2018, LIKVIDACIJA,
  27. PP „VALE“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-458, 2018, LIKVIDACIJA,
  28. PP „VSS“ PALE, 1-485, 2018, LIKVIDACIJA,
  29. PP „VIPROM“ VIŠEGRAD, 1-522, 2013, STEČAJ,
  30. PP „VILKOM“ SRPSKO SARAJEVO, 1-768, 2017, LIKVIDACIJA,
  31. PP „VRANOVINA“ NOVO GORAŽDE, 1-588, 2018, LIKVIDACIJA,
  32. PP „VUKOVIĆ“VIŠEGRAD, 1-665, 2017, LIKVIDACIJA,
  33. PP „VIDRA“ 1-653, 2004, LIKVIDACIJA,
  34. PP „VRACA“ SRPSKO SARAJEVO, 1-736, 2017, LIKVIDACIJA,
  35. PP „VINEX“ SRPSKO SARAJEVO, 1-843, 2018, LIKVIDACIJA,
  36. ODP „VEMEKS“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-240, 2018, LIKVIDACIJA,
  37. PP „VEMIX“ PALE, 1-1500, 2017, LIKVIDACIJA,
  38. PP „VLAČED“ PALE, 1-1190, 2013, STEČAJ,
  39. PP „VIGO INTERNATIONAL“ SOKOALC, 1-913, 2019, LIKVIDACIJA,
  40. PP „VISSCOM“ SRPSKO SARAJEVO, 1-995. 2019, LIKVIDACIJA,
  41. PP „VUKING“ PALE, 1-103, 2019, LIKVIDACIJA,
  42. PP „VXS“ PALE, 1-1138, 2019, LIKVIDACIJA,
  43. PP „VJEČNI MIR“ PALE, 1-1115, 2019, LIKVIDACIJA,
  44. PP „VITAS“ PALE, 1-1258, 2009, LIKVIDACIJA,
  45. PP „VISTAD“ VIŠEGRAD, 1-935, 2017, LIKVIDACIJA,
  46. PP „VIDRAKOMERC“ 1-1330, 2020, LIKVIDACIJA,
  47. PP „VEDRA-PROM“ PALE, 1-1328, 2020,
  48. PP „VLATAR“ PALE, 1-278, 2016, LIKVIDACIJA,
  49. PP „VLADO“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1304, 2019, LIKVIDACIJA,
  50. VATROGASNO DRUŠTVO „RUDO“ RUDO, 4-98, 2015, LIKVIDACIJA,
  51. PP „VLADI-KOMERC“ 1-1493, 2019, LIKVIDACIJA,
  52. PP „VETFARM“ VIŠEGRAD, 1-1658, 2018, STEČAJ,
  53. PP „VAŠ DOM“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-326,
  54. PP „VUKADIN“ PALE, 1-1355, 2015, LIKVIDACIJA,
  55. „V.G.“ , 1-401, 2017, LIKVIDACIJA,
  56. JP „VETERINARSKA STANICA“ RUDO, 4-103, 2016, LIKVIDACIJA,
  57. „VLASENICA TRANSPORT“ 1-1407, 2019, LIKVIDACIJA,
  58. „VLADUŠIĆ“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1482, 2019, LIKVIDACIJA,
  59. „VULOVAC“ MILIĆI, 1-290, 2017, LIKVIDACIJA,
  60. „VOJVODIĆ“ 1-1534,2004, LIKVIDACIJA,
  61. OZ „VLASENICA“ 2-47, 2008, STEČAJ,
  62. DOO „VINO ŽUPA“ SRPSKO SARAJEVO, 1-2261, 2017, LIVKIDACIJA,
  63. DOO „VLAČED-M“ PALE, 1-2269, 2013, STEČAJ,
  64. DOO „VUČJA LUKA“ SRPSKO SARAJEVO, 1-1979, 2019 LIKVIDACIJA,
  65. DOO „VIK“ VLASENICA, 1-2327, 2018, STEČAJ,
  66. DOO „VUK“ PALE, 1-735, 2017, LIKVIDACIJA,
  67. DOO „VRAN“ ROGATICA, 1-2508, 2018, STEČAJ,
  68. DOO „VITALES“ SOKOLAC, 1-2597, 2014, LIKVIDACIJA,
  69. DOO „VRVICA“ PALE, 1-2617, 2017, LIKVIDACIJA,
  70. DOO „VIA EXPRES“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-2679, 2012, LIKVIDACIJA,
  71. AD „VODOVOD I KANALIZACIJA“ VLASENICA, 1-3771, 2015, STEČAJ,
  72. JAVNA USTANOVA TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA ROGATICA, 2014, LIKVIDACIJA,
  73. DOO „VELJANČIĆ“ PALE, 1-3547, 2020, LIKVIDACIJA,
  74. JU „VETERINARSKA AMBULANTA“ HAN PIJESAK, 61-05-0023-12 (4-78), 2024, LIKVIDACIJA,
  75. Javna ustanova Veterinarska ambulanta Han Pijesak, 4-78, 2024, likvidacija

  W

  1. PP „WOLF“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-698, 2017, LIKVIDACIJA,
  2. DOO „WITRA“ MOKRO, 1-1847, 2015, LIKVIDACIJA,
  3. DOO „WOOD INDUSTRIES ARDA“ , 1-2331, 2012, STEČAJ,
  4. DOO „WETER“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 1-2468, 2014, STEČAJ,
  5. ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA „DR.WOLF DENTAL CENTAR“, 4-183, 2018, LIKVIDACIJA.

  X

  Y

  1. DOO „YING“ VIŠEGRAD, 1-3448, 2021, LIKVIDACIJA

  Z

  1. GP „ZVIJEZDA“ SOKOLAC, 1-199, 2019, LIKVIDACIJA,
  2. DP „ZVIJEZDA“ VLASENICA, 2011, STEČAJ,
  3. PZ „ZANUM“ MILIĆI, 2-30, 2022, LIKVIDACIJA,
  4. PP „ZLATNA ŽITA“ PALE, 1-436, 2013, LIKVIDACIJA,
  5. PP „ZUBEX“ SOKOLAC, 1-743, 2018, LIKVIDACIJA,
  6. PP „ZORAN-TRANS“ SRPSKO SARAJEVO, 1-969, 2019, LIKVIDACIJA,
  7. PP „ZAVIČAJ-3D“ HAN PIJESAK, 1-1158, 2019, LIKVIDACIJA,
  8. PP „ZDRAVO“ PALE, 1-1177, 2019, LIKVIDACIJA,
  9. APOTEKA „ZDRAVLJE“ RUDO, 1-1857, 2014, STEČAJ,
  10. ZADRUGA „ZANUM“ MILIĆI, 2-53, 2012, LIKVIDACIJA.

  Ž

  1. „ŽITOPROMET-UPI“ ISTOČNO SARAJEVO, 1-30, 2016, LIKVIDACIJA,
  2. PP „ŽITO“ VIŠEGRAD, 1-189, 2012, STEČAJ,
  3. DP „ŽELJEZARA ILIJAŠ“ ILIJAŠ, 1-274, 2016, LIKVIDACIJA,
  4. PP „ŽELJA“ PALE, 1-1331, 2020, LIKVIDACIJA,
  5. DOO „ŽITA KLAS“ 1-3922, 2018, STEČAJ,
  6. ZU APOTEKA „ŽIVOT I ZDRAVLJE“ ŠEKOVIĆI, 4-170, 2021, LIKVIDACIJA.

  299 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1