• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Publikacije
 • Zakon o slobodi pristupa informacijama

  Zakon o slobodi pristupa informacijama

  Cilj ovog zakona je:

  • da se ustanovi da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro od vrijednosti i da javni pristup ovim informacijama promoviše veću
   transparentnost i odgovornost tih javnih organa, te da su ove informacije neophodne za demokratski proces;
  • da se ustanovi da svako lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću
   obavezu da objave informacije, i
  • da omogući svakom fizičkom licu da zatraži izmjenu, i daje komentar na svoje lične informacije pod kontrolom javnog organa.

  Ovim zakonom se olakšava i promoviše, u najvećoj mjeri, i bez odlaganja objavljivanje informacija koje se nalaze pod kontrolom javnog organa, po najnižoj
  prihvatljivoj cijeni.

  • 1 - 1 / 1
  • 1