• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  U Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu Sedmice sudske nagodbe" realizovane uspješno

  03.06.2024.

  Sudskom nagodbom je riješeno 50% od planiranog broja predmeta izdvojenih za ovaj period.

  U Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu u periodu od 20. do 31. maja 2024. godine provedena je aktivnost „sedmica sudske nagodbe“.

  Cilj ove aktivnosti je bio rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je brži i ekonomičniji za stranke. 

  Na ovaj način u periodu održavanja "Sedmica sudskih nagodbi" ukupno je riješeno pola, odnosno 50% od predviđenog broja predmeta.

  Ono što stalno ističemo je:

  • da stranke svoje sporove mogu uvijek riješiti putem sudske nagodbe i mimo sedmice sudske nagodbe;
  • da je sudska nagodba način rješavanja sudskog spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora;
  • da se sudskom nagodbom, stranke same dogovaraju na koji način će riješiti spor, a postignuta sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda;
  • da se sudska nagodba zaključuje pred nadležnim sudom i može se zaključiti i u prvostepenom i u drugostepenom postupku;
  • da su stranke, ukoliko izaberu sudsku nagodbu kao način rješavanja spora, pošteđene troškova dugotrajnog vođenja sudskog postupka, pribavljanja i izvođenja dokaza, izrade žalbe na odluku te troškova eventualnog drugostepenog postupka.
  Prikazana vijest je na:
  41 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  U Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu Sedmice sudske nagodbe" realizovane uspješno

  03.06.2024.

  Sudskom nagodbom je riješeno 50% od planiranog broja predmeta izdvojenih za ovaj period.

  U Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu u periodu od 20. do 31. maja 2024. godine provedena je aktivnost „sedmica sudske nagodbe“.

  Cilj ove aktivnosti je bio rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je brži i ekonomičniji za stranke. 

  Na ovaj način u periodu održavanja "Sedmica sudskih nagodbi" ukupno je riješeno pola, odnosno 50% od predviđenog broja predmeta.

  Ono što stalno ističemo je:

  • da stranke svoje sporove mogu uvijek riješiti putem sudske nagodbe i mimo sedmice sudske nagodbe;
  • da je sudska nagodba način rješavanja sudskog spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora;
  • da se sudskom nagodbom, stranke same dogovaraju na koji način će riješiti spor, a postignuta sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda;
  • da se sudska nagodba zaključuje pred nadležnim sudom i može se zaključiti i u prvostepenom i u drugostepenom postupku;
  • da su stranke, ukoliko izaberu sudsku nagodbu kao način rješavanja spora, pošteđene troškova dugotrajnog vođenja sudskog postupka, pribavljanja i izvođenja dokaza, izrade žalbe na odluku te troškova eventualnog drugostepenog postupka.