• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Online pristup predmetima za stranke u postupku

  Pristup predmetima putem Interneta

  09.06.2011.

  Servis "Pristup sudskim predmetima putem interneta" omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u informacije o sudskim predmetima u koje imaju pravo uvida u skladu sa zakonom putem Interneta.

  Stranke mogu postati korisnici servisa na način da upute pismeni zahtjev za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda  (JPK) službeniku prijema pošte, uz navođenje broja sudskog predmeta kome žele ostvariti pristup putem interneta i lične karte. Službenik će stranci izdati “Potvrdu o izdavanju koda”, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP) koji jednoznačno označava sudski predmet i Jedinstveni pristupni kod (JPK) koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku. 

  Nakon što dobiju potvrdu koja sadrži BSP i JPK, korisnici servisa će moći ostvariti pregled podataka o sudskom predmetu nakon uspješno izvršene autentifikacije na ovoj adresi: https://www.pravosudje.ba/predmeti.

  Prijava i korištenje web servisa je moguća na dva načina:
  1) korištenjem kombinacije BSP-a i JPK-a ili
  2) korištenjem korisničkog računa, koji je posebno koristan za advokate i stranke koje imaju veći broj predmeta pred sudovima.

  NAPOMENA: Korisnički račun Vam omogućava objedinjavanje pristupa za veći broj sudskih predmeta, za koje posjedujete JPK. Međutim, da biste mogli ostvariti pristup  svim predmetima u kojima ste stranka u postupku sa jednog mjesta, t.j. sa jednog Vašeg korisničkog računa, neophodno je da od Suda zatražite JPK za svaki od predmeta kojima želite pristupati. Nakon što Vam Sud izda tražene potvrde  koje sadrže BSP i JPK, novi predmeti  će se automatski pridružiti Vašem korisničkom računu.  Može se dogoditi da se neki od predmeta ne prikažu automatski u Vašem korisničkom računu. Tada je potrebno iste dodati ručno.

  Neophodne informacije o pristupu i načinima pregleda podataka, korisnici servisa mogu pročitati u "Uputstvu o korištenju web servisa" koje se može preuzeti sa kartice "Prateći dokumenti" u prilogu desno.

  Zahtjev za uvid u spis možete dobiti na pisarnici Suda ili isti preuzeti sa kartice "Prateći dokumenti" u prilogu desno.

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Online pristup predmetima za stranke u postupku

  Pristup predmetima putem Interneta

  09.06.2011.

  Servis "Pristup sudskim predmetima putem interneta" omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u informacije o sudskim predmetima u koje imaju pravo uvida u skladu sa zakonom putem Interneta.

  Stranke mogu postati korisnici servisa na način da upute pismeni zahtjev za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda  (JPK) službeniku prijema pošte, uz navođenje broja sudskog predmeta kome žele ostvariti pristup putem interneta i lične karte. Službenik će stranci izdati “Potvrdu o izdavanju koda”, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP) koji jednoznačno označava sudski predmet i Jedinstveni pristupni kod (JPK) koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku. 

  Nakon što dobiju potvrdu koja sadrži BSP i JPK, korisnici servisa će moći ostvariti pregled podataka o sudskom predmetu nakon uspješno izvršene autentifikacije na ovoj adresi: https://www.pravosudje.ba/predmeti.

  Prijava i korištenje web servisa je moguća na dva načina:
  1) korištenjem kombinacije BSP-a i JPK-a ili
  2) korištenjem korisničkog računa, koji je posebno koristan za advokate i stranke koje imaju veći broj predmeta pred sudovima.

  NAPOMENA: Korisnički račun Vam omogućava objedinjavanje pristupa za veći broj sudskih predmeta, za koje posjedujete JPK. Međutim, da biste mogli ostvariti pristup  svim predmetima u kojima ste stranka u postupku sa jednog mjesta, t.j. sa jednog Vašeg korisničkog računa, neophodno je da od Suda zatražite JPK za svaki od predmeta kojima želite pristupati. Nakon što Vam Sud izda tražene potvrde  koje sadrže BSP i JPK, novi predmeti  će se automatski pridružiti Vašem korisničkom računu.  Može se dogoditi da se neki od predmeta ne prikažu automatski u Vašem korisničkom računu. Tada je potrebno iste dodati ručno.

  Neophodne informacije o pristupu i načinima pregleda podataka, korisnici servisa mogu pročitati u "Uputstvu o korištenju web servisa" koje se može preuzeti sa kartice "Prateći dokumenti" u prilogu desno.

  Zahtjev za uvid u spis možete dobiti na pisarnici Suda ili isti preuzeti sa kartice "Prateći dokumenti" u prilogu desno.