Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

e Formulari

E Formulari su elektronski obrasci koje popunjavate elektronski, izštampate i kao takve predate na pisarnicu suda, ili šaljete poštom. U prilogu desno možete preuzeti e Formulare. Radi se o dokumentima koji su izrađeni u PDF formatu, a namijenjeni su elektronskom načinu popunjavanja.

Nakon popunjavanja obrasca, promjene nije moguće sačuvati, već je omogućeno samo štampanje popunjenog obrasca. E Formulare možete preuzeti i neispunjene, kao i osnovne formulare sa naslovne stranice, a zatim ih ručno, hemijskom olovkom popuniti i kao takve predati na pisarnicu suda.

Da bi pregledali i popunili formular potrebno je da imate instaliran program kojim možete otvarati PDF datoteke. Naša preporuka je najnovija verzija programa Adobe Reader, koji je besplatan.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako sudovi uzimaju predmete u rad?

13.12.2011.

U Okružnom privrednom sudu Istočno Sarajevo, kao i u ostalim sudovima, predmeti se uzimaju u rad po principu “prior tempore, potior iure“ (prvi u vremenu, jači u pravu), dakle po hronološkom redu zavođenju inicijalnog akta (prijedloga, zahtjeva, tužbe i sl.).

Inicijalni akti koji su ranije zaprimljeni, ranije se i uzimaju u rad.

Postoji i izuzetak od naprijed navedenog pravila, tako da se određeni predmeti uzimaju u rad i prije, a to su oni predmeti koji se po važećim Zakonima smatraju predmetima „hitne prirode“, npr. tužbe uz koje je zatražena privremena mjera ili sudska mjera obezbjeđenja, predmeti registra preduzeća i stečajni predmeti, ali i među njima je neophodno poštovati hronološki red.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Gdje mogu dobiti instrukcije za plaćanje?

19.10.2011.

Sve informacije u vezi plaćanja možete dobiti na pisarnici suda, a instrukcije pogledajte u tabeli ispod. ili preuzmite sa kartice "Prateći dokumenti".

Račun javih prihoda

Depozit

UPLATIO JE_______________________

SVRHA DOZNAKE:  SUDSKA TAKSA

PRIMALAC: RAČUN JAVNIH PRIHODA BANJA LUKA

KM:____________________

BROJ RAČUNA: 5620990000055687

VRSTA PRIHODA:722211

ŠIFRA OPŠTINE: 085

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 1088001

POZIV NA BROJ: ____________________

PRIMALAC: OKRUŽNI PRIVREDNI SUD ISTOČNO SARAJEVO-DEPOZITNI RAČUN

RAČUN PRIMACOCA:  5620998130146092

SVRHA UPLATE: PUNI BR. PREDMETA PO KOM SE VRŠI UPLATA

ID BROJ: JIB PREDUZEĆA KOJE VRŠI UPLATU

VRSTA PRIHODA:  223171

ŠIFRA OPŠTINE: 085

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 1088001

POZIV NA BROJ: PUNI BR. PREDMETA PO KOM SE VRŠI UPLATA

Račun Službenog Glasnika RS

Plaćanje iz inostranstva

UPLATIO JE_______________________

SVRHA DOZNAKE:  TROŠKOVI OBJAVE OGLASA

PRIMALAC: SLUŽBENI GLASNIK RS BANJA LUKA

KM:____________________

BROJ RAČUNA: 5620990000429234

7,00 KM po svakom kucanom redu

Preuzmite instrukcije za plaćanje iz inostranstva


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Ne snalazim se sa navigacijom na web stranici i htio/htjela bih pročitati uputstvo o korišćenju web stranice?

15.10.2011.

Ova web stranica je kreirana sa namjerom da olakša komunikaciju između Vas i Okružnog privrednog suda.Istočno Sarajevo. 
Na ovoj web stranici možete pronaći sve informacije u vezi sa ovim sudom.Ukoliko imate poteškoća prilikom navigacije na ovoj web stranici, pročitajte Pomoć za korišćenje web stranice.
Ukoliko i dalje budete imali tehničkih poteškoća prilikom korišćenja web stranice kontaktirajte nas.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu saznati visinu određene sudske takse?

12.10.2011.

Sudske takse u postupcima pred Okružnim privrednim sudom Istočno Sarajevo plaćaju se u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama (službeni glasnik RS br.73/08), kao i Taksenih tarifa koje su njegov sastavni dio.
Ovaj zakon, kao i taksene tarife u cjelini možete pronaći i preuzeti OVDJE.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Gdje mogu dobiti određeni formular, koji trebam popuniti i dostaviti sudu?

25.06.2011.

Sve potrebne formulare, možete dobiti na pisarnici suda svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 časova, ili iste možete preuzeti sa našeg sajta sa kartice "Prateći dokumenti", OVDJE.

Takođe možete preuzeti jedan od e Formulara, koje popunjavate elektronski i iste izštampate i predajete na pisarnicu suda. Više o e Formularima možete pročitati, te iste preuzeti OVDJE.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh