Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

 

   1 - 9 / 23  >

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
Odluka o predvidivim rokovima za 2021. godinu

Odluka o predvidivim rokovima za 2021. godinu

Ovdje možete preuzeti i pogledati Odluku o predvidivim rokovima.za 2021. godinu.

04.02.2021.

Do jedinstvenog pristupnog koda bez plaćanja takse

Do jedinstvenog pristupnog koda bez plaćanja takse

Članom 7, Zakona o izmjenama i dopuni zakona o sudskim taksama (Sl. gl. RS broj 67/20) propisano je da se briše Tarifni broj 25a u prilogu Zakona o Taksenoj tarifi VII - Posebni slučajevi, čime je strankama omogućeno da jedinstveni pristupni kod dobiju bez plaćanja sudske takse, što je do sada bio slučaj.

22.07.2020.

Pravilnik - objava

Pravilnik - objava

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca prijedloga za pokretanje redovnog likvidacionog postupka i skraćenog likvidacionog postupka, te obrasca izjave vlasnika kapitala poslovnog subjekta...

03.06.2020.

Digitalizacija predmeta čiji su rokovi čuvanja označeni kao trajni

Digitalizacija predmeta čiji su rokovi čuvanja označeni kao trajni

Danas je u našem sudu završena indeksacija ranije skeniranih predmeta stečaja, likvidacije, vanparnice, Mals i Ps predmeta čiji su rokovi čuvanja označeni kao trajni.

24.12.2019.

Digitalizacija sudske arhive registra

Digitalizacija sudske arhive registra

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu je u saradnji sa Ministarstvom pravde RS, implementirao Projekat digitalizacije predmeta sudskog registra, koja se odvijala u dvije faze.

23.12.2019.

Obavještenje o rezultatima testiranja

Obavještenje o rezultatima testiranja

U prilogu možete preuzeti i pročitati rezultate pismenog testiranja, po Konkursu broj 061-0-SU-19-000661, za prijem na neodređeno radno vrijeme Referenta u registru pravnih lica - 1 (jedan) izvršilac.

08.11.2019.

Radni sastanak sudija i predsjednika Okružnih privrednih sudova

Radni sastanak sudija i predsjednika Okružnih privrednih sudova

Dana 13.04.2018. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Doboju je održan radni sastanak sudija i predsjednika Okružnih privrednih sudaova Republike Srpske.

13.04.2018.

Sastanak Radne grupe za sudski registar iz Republike Srpske i Federacije BiH

Sastanak Radne grupe za sudski registar iz Republike Srpske i Federacije BiH

Dana 09.02.2018. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu održan je sastanak Radne grupe za sudski registar iz Republike Srpske i Federacije BiH.

09.02.2018.

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu najefikasniji sud u državi

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu najefikasniji sud u državi

Prema nedavno provedenim istraživanjima firme LRC INŽINJERING d.o.o. koja se bavi upravljanjem potraživanja od fizičkih i pravnih lica, između ostalog navodi se i to da je Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu najefikasniji sud u državi.

28.06.2017.

   1 - 9 / 23  >

Povratak na vrh