Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

 

Pozdravna riječ

Uvodna riječ

Poštovanje Vama koji ste posjetilac naše stranice, Nešto o nama Okružni privredni sud Istočno Sarajevo je u sistemu pravosuđa Republike Srpske od aprila 2010. kada je i osnovan. Mlad sud koji je za ovu godinu dana ipak uspio zauzeti značajno mjesto u domenu pravosuđa.

27.12.2019.

Pročitaj više

Obavještenja

Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su u srijedu, 25.12.2019. godine posjetili Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu zajedno sa prof. Dijanom Marković – Bajalović.

25.12.2019.

Pročitaj više

Aktuelnosti

Digitalizacija predmeta čiji su rokovi čuvanja označeni kao trajni

Danas je u našem sudu završena indeksacija ranije skeniranih predmeta stečaja, likvidacije, vanparnice, Mals i Ps predmeta čiji su rokovi čuvanja označeni kao trajni.

24.12.2019.

Digitalizacija sudske arhive registra

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu je u saradnji sa Ministarstvom pravde RS, implementirao Projekat digitalizacije predmeta sudskog registra, koja se odvijala u dvije faze.

23.12.2019.

Obavještenje o rezultatima testiranja 08.11.2019.

Radni sastanak sudija i predsjednika Okružnih privrednih sudova 13.04.2018.

Sastanak Radne grupe za sudski registar iz Republike Srpske i Federacije BiH 09.02.2018.

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu najefikasniji sud u državi 28.06.2017.

Svečano otvorenje prostorija Okružnog privrednog suda 01.11.2016.

Obavještenje o preseljenju Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo 26.06.2016.

Više aktuelnosti

Pisarnica Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu
Brzi linkovi