Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Dragan Borovčanin

27.12.2019.

Dragan Borovčanin je rođen 08.01.1953. godine u Rogatici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 29.06.1977. godine. Pravosudni ispit je položio 24.05.1995. godine pri  Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Srpske. Pripravnički staž je odradio u UPI RO Glasinac radna zajednica zajedničkih službi Sokolac, u periodu od 10.10.1978. do 05.03.1979. godine.

U periodu od 05.03.1979. do 14.10.1979. godine bio je zaposlen u UPI RO Glasinac OOUR fabrika za preradu krompira Sokolac, na poslovima sekretara. U ŽTO OOUR za opravku kola Prijedor od 15.10.1979. do 30.11.1979. obavljao je funkciju pravnog referenta. U periodu od 03.02.1979. do 31.12.1982. godine bio je zaposlen u GP ''Bosna'' OUR zanatski pogon Sarajevo na poslovima sekretara OUR-a. Poslove sekretara OUR-a je obavljao od 01.01.1983. do 31.05.1990. godine u GRO ''Bosna'' OOUR za završne radove u građevinarstvu.

U periodu od 01.06.1990. godine do 30.04.1992. godine bio je zaposlen u Građevinskom preduzeću ''Bosna'' Sarajevo gdje je obavljao poslove pravnog zastupnika preduzeća. Na Osnovnom sudu Sokolac zasnovao je radni odnos 16.08.1994. godine gdje je radio kao stručni saradnik sve od 20.06.1995. godine.

U periodu od 25.12.1995. godine do 21.09.2004. godine radio je kao sudija krivičar na Osnovnom sudu Sokolac, da bi nakon reforme pravosuđa obavljao poslove advokata od 01.11.2004. do 31.01.2008. godine.

Od 01.02.2008. godine bio je sudija Općinskog suda u Sarajevu pa od 30.04.2010. godine, kada je imenovan za sudiju Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu gdje je poslove sudije obavljao od 20.06.2019. godine, nakon čega je imenovan za v.d. Predsjednika suda a na kojoj poziciji se nalazi i dalje. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Uvodna riječ

27.12.2019.

Poštovanje Vama koji ste posjetilac naše stranice,

Nešto o nama

Okružni privredni sud Istočno Sarajevo je u sistemu pravosuđa Republike Srpske od aprila 2010. kada je i osnovan. Sud koji je za ovo vrijeme uspio svojim radom zauzeti značajno mjesto u sistemu pravosuđa i u cjelosti opravdao potrebu postojanja.
 
Kolektiv je mali. Osim mene kao Predsjednika tu su tri sudije, te 15 uposlenika. 
Odlučili smo Vam se ovim putem približiti u komunikaciji, predstaviti naše djelovanje, te olakšati snalaženje u kontaktu s nama i predstaviti Vam ovaj sud. Na našoj internet prezentaciji možete pronaći informacije o ovom sudu, njegovoj organizaciji, nadležnosti, sudskim procedurama i drugim relevantnim podacima.

Nadam se da ćete ovim putem pronaći informacije koje će Vam olakšati Vaše potrebe pred ovim sudom. Cilj nam je ažuran i funkcionalni sud u službi građana i uspostava vladavine prava. 

Svaki Vaš komentar, sugestija i primjedba biće nam od dragocjene koristi u budućem radu. 
 
Dragan Borovčanin
V.d. Predsjednika Okružnog privredog suda u Istočnom Sarajevu


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh