Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

Plan nabavke za 2017. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkma BiH (Sl. glasnik BiH broj 39/14) i člana 48 Zakona o sudovima RS (Sl. glasnik RS broj 37/12), u skladu sa obavezom donošenja plana nabavke za tekuću godinu, nakon usvojenog budžeta za 20l7. godinu (Sl.Gl. RS broj 116/16), Predsjednik Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo donosi Plan nabavke za 2017. godinu.

Isti možete preuzeti i pogledati u prilogu desno.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Plan nabavke za 2017. godinu