Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

Digitalizacija predmeta čiji su rokovi čuvanja označeni kao trajni

24.12.2019.

Danas je u našem sudu završena indeksacija ranije skeniranih predmeta stečaja, likvidacije, vanparnice, Mals i Ps predmeta čiji su rokovi čuvanja označeni kao trajni. 

Radi se o predmetima koji su vođeni manuelno, prije uspostavljanja CMS sistema u sudovima, kao i predmeta koji su vođeni kroz CMS sistem, ali prije obaveze skeniranja predmeta.

Na ovaj način Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu ima potpunu elektronsku bazu svih premdeta iz svoje nadležnosti. 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

digitalizacija2.jpg