Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

Do jedinstvenog pristupnog koda bez plaćanja takse

22.07.2020.

Članom 7, Zakona o izmjenama i dopuni zakona o sudskim taksama (Sl. gl. RS broj 67/20) propisano je da se briše Tarifni broj 25a u prilogu Zakona o Taksenoj tarifi VII - Posebni slučajevi, čime je strankama omogućeno da jedinstveni pristupni kod dobiju bez plaćanja sudske takse, što je do sada bio slučaj.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh