Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

Aktuelnosti

   1 - 6 / 27  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ispraćaj sudije Aide Šain

Ispraćaj sudije Aide Šain

Prvi predsjednik Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu I sudija Aida Šain imenovana je za sudiju u Općinskom sudu u Konjicu. Na dužnost stupa sa 01.05.2021. godine.

29.04.2021.

Odluka o predvidivim rokovima za 2021. godinu

Odluka o predvidivim rokovima za 2021. godinu

Ovdje možete preuzeti i pogledati Odluku o predvidivim rokovima.za 2021. godinu.

04.02.2021.

Do jedinstvenog pristupnog koda bez plaćanja takse

Do jedinstvenog pristupnog koda bez plaćanja takse

Članom 7, Zakona o izmjenama i dopuni zakona o sudskim taksama (Sl. gl. RS broj 67/20) propisano je da se briše Tarifni broj 25a u prilogu Zakona o Taksenoj tarifi VII - Posebni slučajevi, čime je strankama omogućeno da jedinstveni pristupni kod dobiju bez plaćanja sudske takse, što je do sada bio slučaj.

22.07.2020.

Pravilnik - objava

Pravilnik - objava

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca prijedloga za pokretanje redovnog likvidacionog postupka i skraćenog likvidacionog postupka, te obrasca izjave vlasnika kapitala poslovnog subjekta...

03.06.2020.

Digitalizacija predmeta čiji su rokovi čuvanja označeni kao trajni

Digitalizacija predmeta čiji su rokovi čuvanja označeni kao trajni

Danas je u našem sudu završena indeksacija ranije skeniranih predmeta stečaja, likvidacije, vanparnice, Mals i Ps predmeta čiji su rokovi čuvanja označeni kao trajni.

24.12.2019.

Digitalizacija sudske arhive registra

Digitalizacija sudske arhive registra

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu je u saradnji sa Ministarstvom pravde RS, implementirao Projekat digitalizacije predmeta sudskog registra, koja se odvijala u dvije faze.

23.12.2019.

   1 - 6 / 27  >